Zajímavosti, dokumenty, statistiky a další údaje

 

Text přísahy podle Vojenského služebního řádu A-1-1 z roku 1938.

 

A-1-1    A-1-1    A-1-1    A-1-1

 

Z pozůstalosti generála Otakara Zahálky.

 

Archív Jaromír Zahálka.

 

 

Zpět