Zajímavosti, dokumenty, statistiky a další údaje

František Ferdinand    František Ferdinand d´Este, arcivévoda a následník císaře Františka Josefa I do škol zavítal v roce 1907.

 

    Arcivévoda František Ferdinand Rakouský d’Este (18. prosince 1863, Štýrský Hradec – 28. června 1914, Sarajevo) byl následník rakousko-uherského trůnu a synovec císaře a krále Františka Josefa I. V zemích Koruny české vlastnil panství a zámky Konopiště a Chlum u Třeboně. 28. června 1914 byl v Sarajevu na něj a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenbergu spáchán atentát, kterému oba manželé podlehli.

 

Denisa Haveldová v Deníku z 18. dubna 2014

Habsburkové    Habsburkové