Zajímavosti, dokumenty, statistiky a další údaje

 

KRONIKY MĚSTA HRANICE

 

Kronikáři:

 

Čeněk Kramoliš

Čeněk Kramoliš - do 4/1935

 

Emil Cigánek

Emil Cigánek     - od 5/1935 do 1939

 

KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC, Václav Bednář, Bohumír Indra, Jiří Lapáček, Vydalo Město Hranice, 2004

 

1915-1935    1915-1935

 

1920

1920

 

1921

1921

 

1922

1922

 

1923

1923

 

1924

1924    1924    1924    1924

 

1924

 

1925

1925

 

1926

1926

 

1927

1927

 

1928

1928    1928    1928    1928

 

1930

1930    1930

 

1931

1931    1931    1931

 

1933

1933

 

1934

1934    1934    1934

 

 --------------------------

 

1935-1937    1935-1937

 

1935

1935    1935    1935

 

1935    1935

 

1936

1936    1936

 

1937

1937    1937    1937

 

1937    1937

 

 ---------------------------

 

1938-1939

 

1938

1938    1938    1938    1938

 

1938    1938    1938    1938

 

1938    1938    1938    1938

 

1938    1938    1938

 

1938    1938

 

Zdroj: Zemský archív v Opavě - http://www.archives.cz/web/