Příběhy a příspěvky od návštěvníků stránek

       

    Václav Bednář, při svém bádáni o historii c. a k. Rakousko - Uherskách vojenských výchovných ústavů, sestavil přehled lékařů, kteří působili v létech 1856 až 1914 v Hranicích. Mezi nimi byla řada významných osobností. Jako příklad uvádím doktora Aloise Černovického.

Cituji: "Jako jediný z lékařů c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích byl také jmenován čestným občanem města Hranic."

    Protože je seznam rozsáhlý, můžete si ho prohlédnou či případně stáhnout ve formátu PDF.