Robert MUSIL (1880 - 1942)

 

Musil    Rakouský spisovatel, dramatik a esejista. Problémové rodinné vztahy vedly k rozhodnutí poslat jediného syna studovat do internátních vojenských škol, což budoucího spisovatele celoživotně frustrovalo. Třetí a čtvrtý ročník gymnázia absolvoval na nižší vojenské reálce v Eisenstadtu, pátý až sedmý ročník mezi 1.9.1894 a 1.9.1897 na vyšší vojenské reálce v Hranicích. Poté odešel na Vojenskou technickou akademii ve Vídni a po několika měsících na civilní Vysokou školu technickou v Brně kde v roce 1902 získal titul inženýra. Autorova prvotina, novela Zmatky chovance Törlesse, napsaná v létech 1902-1903, reflektuje jeho nepříjemné vzpomínky na studium v Hranicích.

 

Václav Bednář ve Sborníku Státního okresního archívu Přerov 2000.

 

R.Musil    R.Musil    R.Musil    R.Musil    R.Musil    R.Musil

 

R.Musil    R.Musil    R.Musil    R.Musil

 

R.Musil    R.Musil    R.Musil    R.Musil    R.Musil

        1892                    1894                    1917

 

 

Zpět