Vojenská akademie 1920 - 1939 (období I. ČSR)

 

 

Vzpomínky plukovníka Jaromíra Zahálky, syna generála Otakara Zahálky, na 15. březen 1939

 

Jaromír Zahálka Vám poslal fotografie z akademie třicátých let

 

Stejnokroje předmnichovské československé armády

 

Akademie byla v mnoha směrech soběstačná a měla vlastní zahradnictví

 

Plukovník Josef Christel absolvoval akademii v roce 1935

 

Jan Žižka z Trocnova absolvoval akademii v roce 1936

 

Dne 3. března 1938 se uskutečnila rozhlasová reportáž z Vojenské akademie v Hranicích

 

Akademici se po vyučování rozhodně nenudili

 

Generálové A. Eliáš a O. Zahálka se znali velmi dobře

 

V zahajovací řeči při svém nástupu plk.Otakar Zahálka objasnil, jak bude VA vést

 

Roku 1937 generál Otakar Zahálka pro Klub vojenských redaktorů

 

Časopis "Vojenská výchova" z roku 1937

 

Ukázka z publikace "Dvacet let československé armády v osvobozeném státě

 

Hranice žily v době zářijové mobilizace 1938 velkým vojenským ruchem

 

Ze života 1.čety 1.roty praporu VA ročníku 1934-36

 

Tablo 1.čety 1.roty praporu VA ročníku 1934-36 podle Václava Kasla

 

Hrdinové z památníku

 

Kovové desky v památníku měly vyryté jména absolventů akademie, kteří zahynuli

 

Major pěchoty Josef Hirsh

 

Podplukovník Bedřich Valla - dobrý voják a Junák

 

Nejvyšší vojenská vyznamenání pro rodáka z Lásenice pplk.Jana PONDY.

 

Podplukovník Viktor Kollanda - akademik a odbojář ze vsetínska