Vojenská rezervní nemocnice v Hranicích

   Zajímavé fotografie z období 1. světové války od Dezidera Bachorce, Jiřího J.K. Nebeského a Jaromíra Zahálky jsem doplnil textem z práce Václava Bednáře "Vojenské mauzoleum".

 

Výstavba baráků

    Obrovské ztráty na ruské a srbské frontě nutily erár neustále rozšiřovat počet lůžek v nemocnicích. Plně se to týkalo také Hranic. Stavitel Václav Jonáš byl pověřen, aby v objektu vojenských ústavů a v tak zvané panské zahradě v majetku hraběnky Althannové urychleně vystavěl ke zvětšení nemocnice dřevěné baráky.  Na podzim 1914 Jonáš dokončil 12 baráků ve dvoře vojenských ústavů, 8 za zdí a k nim přistavěl peron, koupelnu, kuchyně, prádelnu a dům pro lékaře a ošetřovatelky. Po dostavbě baráků bylo v hranické rezervní nemocnici místo pro 3730 nemocných.  Dalších 5 baráků pro 500 nemocných  vyrostlo v panské zahradě naproti budově okresního soudu (dnes ZŠ Šromotova). Baráky na Šromotově náměstí sloužily později, až do konce padesátých let 20. století,  jako ubytovny pro sociálně slabé občany. Vzbuzuje hluboký obdiv, že tehdejší městská rada včele se starostou Ludvíkem Poppem a zdravotní orgány města, vedené státním městským lékařem Václavem Pozdílkem, dokázaly zvládnout každodenní chod života ve městě a zabránit nejen kolapsu mizerného zásobování, ale také masovým epidemiím.

 

rezervní nemocnice

 

rezervní nemocnice

 

rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice

 

rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice

 

rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice

 

rezervní nemocnice

 

rezervní nemocnice

 

Městské muzeum a galerie Hranice

 

rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice

 

  rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice    rezervní nemocnice

K převozu raněných do nemocnice

byla vybudována od viaduktů

železniční vlečka.

 

rezervní nemocnice

Oltářní obraz malovaný Josefem Dvořákem z Hranic

 

    V SOkA Přerov jsem našel nádherně provedenou listinu, která byla vyrobena u příležitosti odhalení památníku císaři Františku Josefovi I velením tehdejší rezervní nemocnice a umístěna severozápadně od hřbitova areálu ústavů.

 

památník    památník    památník    památník    památník

 

památník    památník

(SOkA Přerov)

 

Jiří Nebeský mi k tomu mj. napsal:

" ... tato socha FJ, z jejíhož odhalování foto je, je jiná než socha na Školním náměstí. Byla odhalena 18. srpna 1916, tedy v den 86. císařových narozenin (zanedlouho poté zemřel). Po válce se ztratila a je prakticky vyloučené, že by si to dnes někdo pamatoval. Jiné foto najdete v mé knížce Hranice z edice Zmizelá Morava a Slezsko (2006). ... "

 

rezervní nemocnice    rezervní nemocnice

rezervní nemocnice

 

    Po ukončení 1. světové války a vzniku Československa byl v objektech rezervní nemocnice zřízen Československý přechodní vojenský tábor. Jaké bylo jeho poslání dokládají níže uvedené dokumenty.

tábor    tábor    tábor    tábor

tábor    tábor

(SOkA Přerov)

 

    Dokumenty o propůjčení barákového tábora na nynějším "Jarošáku" armádou městu Hranice z roku 1950.

baráky    baráky    baráky    baráky

baráky    baráky

(SOkA Přerov)

 

    V novinách "Hranický týden" (z 12. a 19. října 2012) uveřejnil Václav Bednář článek o Hranickém mauzoleu - památníku 1. světové války při příležitosti 75. výročí jeho otevření.

 

mauzoleum    mauzoleum