Edith STEINOVÁ (1891 - 1942)

 

Stein    Svatořečená 11.10.1998. Jedna z nejvýznamnějších světových filozofek 20. století. Narodila se v rodině židovského obchodníka, studovala filozofii na univerzitě v Breslau a v Göttingenu. Od 7.4. do 1.9. 1915 pracovala jako dobrovolná zdravotní sestra v rezervní vojenské nemocnici v Hranicích. Prvé tři měsíce byla na nejnebezpečnějším, tyfovém oddělení, potom na operačním sále v budově tehdejší kadetní školy. Jak vyplývá z jejich vzpomínek, traumatizující zážitky z utrpení raněných a nemocných ji přiměly poprvé důkladně uvažovat o smyslu života a staly se důležitým předstupněm její budoucí filozofické i teologické činnosti. V roce 1916 se stala žákyní Edmunda Husserla a později získala doktorát z filozofie. V roce 1922 konvertovala ke katolické církvi, nejprve vyučovala v klášterní škole Speyeru, později se stala docentkou v Münsteru. Po nástupu nacistů k moci se zřekla veřejného života, vstoupila do kláštera a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříže. Na Silvestra 1938 ji přátelé tajně odvezli z Německa do Nizozemí na Karmel v Echtu. Tam žila až do svého zatčení 2.8.1942. Odmítla nabídku osobní záchrany a dobrovolně následovala tragický osud ostatních Židů. Byla zavražděna v Osvětimi.

 

Václav Bednář v článku "Listování v paměti aneb Zajímavá přátelství a setkání",

Hranický týden číslo 11, pátek 19. března 2010, strana 12 píše:

o Stein

 

Ve SBORNÍKU Státního okresního archivu v Přerově, 2004 vydal Václav Bednář pojednání " Okolnosti pobytu Edith Steinové v Hranicích v roce 1915"

 

Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele na náměstí T.G.Masaryka v Hranicích, 2. února 2011

o Stein    o Stein

 

Stein