Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie

v létech 1934 - 1936

 

Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie v Hranicích ve školním roce 1934 – 35

 

úvod

 

Zahálka

brigádní generál Otakar Zahálka - velitel VA

 

Šmelcer

plk.MUDr. Bedřich Šmelcer - šéflékař VA

 

Klapálek    Hirsh

pplk.pěch. Karel Klapálek - velitel praporu

mjr.pěch. Josef Hirsh-ZV praporu

 

Šoták    Hvízdal

mjr.pěch. Šoták-vel. 1.roty

škpt. Hvízdal Josef-vel.1. čety 1.roty

 

Doubek    Dvorský    Ebner

npor.zbroj. Doubek Josef-zbrojíř

mjr.konc.PhDr. Josef Dvorský-profesor pedagogiky

mjr.tech. Ebner Rudolf-profesor matematiky a balistiky

 

Frýbort    Hadinec

škpt.pěch. Frýbort Jan-topograf                       

npor.pěch. Hadinec-šermíř

 

Kolouch    Mikulčák

škpt.prov. Kolouch Jan-hlavní proviantní důstojník

mjr.pěch. Mikulčák Josef-válečné dějiny

 

Mothejl    Otáhal    Perlička

škpt.pěch. Mothejl Václav-profesor balistiky           

škpt.gšt. Otáhal Jaroslav-prof.taktiky

kpt.pěch. Perlička Eduard-uč.těžké kulomety

 

Podhráský    Studený    Svoboda

škpt.pěch. Podhráský Metoděj-minomety 

mjr.žen. Studený Antonín

škpt.tech.zbroj.Ing. Svoboda Emil-chemie,zbraně

 

Štába

npor.pěch. Štába František-správce budov

 

Rose    Stroch

škpt.pěch. Rose Augustin-BCHL

škpt.jezd. Stroch Alfons-velitel jezdecké eskadrony

 

  Kadlec

div.gen. Kadlec-zemský velitel

 

Z pozůstalosti por.Václava Kasla (1934-36), který je i autorem karikatur.

Zaslal Jaromír Zahálka.

 

karikatury

 

Jména a fotografie mnoha dalších z tohoto období však zatím chybí.

 

 

Fotografie velitelského sboru z jiných období