Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie

    Fotografie důstojníků Vojenské akademie, které se mi podařilo sehnat, jsou řazeny v abecedním pořadí.

 

Bartošek    npor. Vladimír BARTOŠEK - instruktor pěchoty, do 1.12.1920

 

BRAUN    mjr. Josef BRAUN - velitel praporu VA, od 25.11.1920 do 19.9.1923

 

Burget    mjr. Jaroslav BURGET - velitel dělostřeleckého oddílu, od 1.12.1920 do 1.10.1923

 

Buzek kpt.děl. Miloslav BUZEK - učitel jízdy, od 1. 8. 1929 do 30. 9. 1934

 

Dubský    škpt. Alex DUBSKÝ - učitel spojovací služby, 1926 - 1928

 

EGER    por. Jan EGER - učitel tělocviku, od 1.12.1920 do února 1921

 

Fetka    npor. Josef FETKA - instruktor pěchoty, od 1.12.1920 do 1.11.1921

 

GOTTVALD    kpt. Josef GOTTVALD - učitel maďarštiny a francouzštiny, od 1.12.1920 do 21.9.1928

 

HLAVIČKA    plk.Dr. Cyriak HLAVIČKA - šéflékař VA od 1.12.1920 do 1.9.1921

 

Hložek    npor. Alois HLOŽEK - instruktor pěchoty, od 1.12.1920do 24.9.1922

 

Hodina    mjr. Ota HODINA - učitel vojenského zeměpisu, od 1.12.1920 do 26.9.1923

 

Hrubeš    ppor. Miroslav HRUBEŠ - instruktor pěchoty, do 1.12.1920

 

Hvízdal    kpt. Josef HVÍZDAL - instruktor, 1923 - 1929

 

Chadim    npor. František CHADIM - učitel administrativy a hospodářská správa, od 28.10.1918 do 30.11.1927

 

Chappe    kpt. francouzské armády CHAPPE - pobočník velitele akademie, od roku 1921 do 1923

 

Chyba    npor. Antonín CHYBA - instruktor pěchoty, od 1.12.1920 do 24.9.1923

 

Jarolim    npor. Václav JAROLIM - instruktor pěchoty, do 1.12.1920

 

Javůrek    škpt. Vladimír JAVŮREK - učitel zeměpisu, 1923 - 1928

 

Jelínek    por. Václav JELÍNEK - hospodářská správa, od 1.12.1920 do 1.10.1921

 

Kánský    kpt. Eduard KÁNSKÝ - instruktor dělostřelectva, od 18.6.1920 do 7.12.1920

 

Klečka    npor. Eduard KLEČKA - učitel tělocviku, 1926 - 1927

 

Konopásek    mjr. Emil KONOPÁSEK - velitel praporu, 1923 - 1926

 

KROPÁČ    kpt.gšt. Josef KROPÁČ - učitel válečných dějin, od 1.10.1920 do 1.10,1923

 

Kubricht    npor. Rudolf KUBRICHT - instruktor pěchoty, do 23.11.1920

 

Lavický    kpt. Josef LAVICKÝ - učitel topografie, od 28.10.1918 do 1.10.1928

 

Liebl    škpt. Alois LIEBL - učitel jízdy, 1923 - 1929

 

Lippert    mjr. Emil LIPPERT - učitel zákopníctví, 1924 - 1928

 

LUKAS    npor. Karel LUKAS - instruktor pěchoty, do 1.11.1920

 

Mašek    npor. František MAŠEK - instruktor dělostřelectva, od 1.7.1920 do 1.12.1920

 

Matuška    npor. František MATUŠKA - instruktor pěchoty, do 1.12.1920

 

Novák    kpt. Štěpán NOVÁK - instruktor, velitel pomocné roty, 1925 - 1930 ?

 

Odstrčil    pplk.Ing. Linhart ODSTRČIL - učitel polštiny, správce budov, 1921 - 1927

 

Patík    npor. Rudolf PATÍK - proviantní, do 1.12.1920

 

Plaček    npor. Josef PLAČEK - instruktor, 1923 - 1929

 

Procházka    škpt. Vladimír PROCHÁZKA, učitel nauky o zbraních, 1925 - 1928

 

Prokeš    kpt. Antonín PROKEŠ - učitel češtiny, 1922 - 1928

 

ŘÍPA    kpt. Rudolf ŘÍPA - instruktor pěchoty, od 1.12.1920 do 1.5.1921, pobočník velitele VA od 1.8.1923 do 15.10.1929. Zemřel 19.1.1943 ve vězení Breslau.

 

Sedláček    npor. Jan SEDLÁČEK - instruktor, 1925 - 1926

 

Sekanina    kpt. Karel SEKANINA - učitel šermu, od 1.12.1920

 

Sovadina    kpt. Josef SOVADINA - instruktor pěchoty, od 1.12.1920 do 24.9.1923

 

Statečný    npor. František STATEČNÝ - učitel jízdy koňmo, 1925 - 1927

 

Svoboda    kpt.Ing. Ferdinand SVOBODA - učitel fyziky a chemie, 1921 - 1927

 

Svoboda    npor. Ladislav SVOBODA - instruktor dělostřelectva, od 15.11.1921 do 15.9.1923. 13.11.1952 byl popraven v pankrácké věznici v Praze.

 

Štangl    mjr. František ŠTANGL - učitel tělocviku, od 1.12.1920 do 1.10.1925

 

Turanec    kpt. Josef TURANEC - instruktor, učitel maďarštiny, 1923 - 1928

 

Válek    kpt. Karel VÁLEK - skladní důstojník a učitel ruštiny, od 1.12.1920 do listopadu 1927

 

Valenta    mjr. Cyril VALENTA - učitel němčiny a francouzštiny, 1921 - 1928

 

Valla    kpt. Bedřich VALLA - velitel roty, od 1.12.1920 do 30.9.1927

 

Vaníček    kpt. František VANÍČEK - učitel jízdy, od 1.5.1920 do 23.8.1920

 

VENTURA    npor. František VENTURA - učitel jízdy, od 1.12.1920 do 1.11.1921

 

Verner    mjr. Alois VERNER - učitel topografie, 1923 - 1928

 

Vlasák    škpt. Jindřich VLASÁK - pobočník velitele VA, učitel taktiky, 1922 - 1928

 

Vojan    pplk. Karel VOJAN - učitel fyziky, 1922 - 1928

 

Vytásek    npor. Jaroslav VYTÁSEK - instruktor pěchoty, od 1.12.1920 do 1.11.1923

 

Ždímal plk. Václav Ždímal - velitel dělostřeleckého oddílu a instruktor, od 1.10.1923 do 28.2.1925

 

 

 

(Fotoarchív VÚA, ostatní z tabla 1926)

 

 

Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie v létech 1936-1938