Velitelský sbor akademie v létech 1945 - 1950

 

    Z poválečného období Vojenské akademie se toho moc nezachovalo. Díky návštěvníkům stránek se občas podaří získat nějaké materiály, které mi pošlou a dovolí je zveřejnit na těchto stránkách.

Materiály nejsou dostupné ani ve Vojenském ústředním archívu v Praze - viz vyjádření na mou žádost o jejich poskytnutí.

A tak aspoň to, co jsem získal od návštěvníků stránek.

 

Drgáč brigádní generál Šimon Drgáč, velitel akademie v létech 1945-46

(Fotoarchív VÚA)

Květoň brigádní generál Jan Květoň, velitel akademie v létech 1946-48

(Fotoarchív VÚA)

Veger brigádní generál Karel Veger, velitel akademie v létech 1948-50

(Fotoarchív Ředitelství personální podpory Praha)

Korda plukovník Alexander Korda, zástupce velitele akademie v létech 1945-48

 

Vaněk plukovník František Vaněk, zástupce velitele akademie od 1. 4. 1948 do listopadu 1949

(Fotoarchív Alex Maskalík)

Chlaň plukovník Bohumír Chlaň, zástupce velitele akademie od září 1949 srpna 1950

(Fotoarchív Alex Maskalík)

Strašil podplukovník Josef Strašil, zástupce velitele akademie pro výchovu a osvětu od prosince 1948 do května 1950 (velkou měrou se podílel na "čistkách" po únoru 1948)

(Fotoarchív Alex Maskalík)

Hirsch podplukovník pěchoty Josef Hirsch, profesor taktiky od 18. 6. 1945 do 29. 11. 1947.

(VÚA Praha a Ing. Petr  Molnár)

Sedláček kapitán Tomáš Sedláček, velitel skupiny bojové zdatnosti od roku 1945 do 1/2 roku 1948. Hrdina z druhé světové války.

(Foto www.army.cz)

Černota kapitán Josef Černota, skupina bojové zdatnosti od roku 1945 do 1/2 roku 1947. Zástupce velitele šestičlenné skupiny WOLFRAM. Spoluzakladatel československého výsadkového vojska.

(Fotoarchív VÚA)

Štokman kapitán Jiří Štokman, skupina bojové zdatnosti od roku 1945 do 17. 4. 1948. Šifrant paradesantní skupiny CLAY.

 

Holec podplukovník Josef Holec, velitel praporu od roku 1945 do 15. 7. 1946

 

Dřímalka štábní kapitán Josef Dřímalka, velitel 3. roty

  Vlastivědné listy Boskovicka ročník 13 z roku 2005

Sekera štábní kapitán František Sekerka

 

Němec nadporučík JUDr. Josef Němec, velitel čety od roku 1945

 

Pivarči kapitán Ján Pivarči, velitel 4. roty od roku 1948

 

Pezl poručík Karel Pezl, velitel čety od roku 1948

(Fotoarchív VÚA)

 

 

Fotografie pochází z tabel absolventů akademie z roku 1946, které mi zaslali pan Pavel Hamr a v Kanadě žijící pan Paul Miklis.

Na zadních stranách tabel byly uvedeny jen hodnosti a příjmení. Chybí tedy jméno a funkce. Ze zkušenosti vím, že by to mohli být velitelé školních praporů a rot.