Železniční vlečka do rezervní nemocnice

    Pro zjednodušení dopravy raněných do tehdejší rezervní nemocnice, která byla zřízená mj. i v objektech tehdejších vojenských vzdělávacích ústavů, byla vybudována od viaduktů železniční vlečka.

 

Z práce Václava Bednáře "Vojenské mauzoleum"

 

Návštěva arcivévodu Salvatora a zřízení železniční vlečky

    20.11.1914 navštívil rezervní nemocnice v Hranicích prezident rakouského červeného kříže, arcivévoda František Salvator (1866-1939). Prohlédl si lazaret v jezdecké škole a jednotlivé lokály jak v celé budově kadetky tak i vyšší vojenské reálky, … potom se odebralo reservní nemocnice u fary..a do budov českých obecných a měšťanských v Národní třídě (Třída l. máje)

    Jeho Výsost inspekce neuspokojila. „Zejména nelibě se jej dotklo, jak v krutém mrazu děje se doprava raněných vojínů na platonech tažených volky zdlouhavou jízdou a výsledek byl, že nařízeno ihned povolati potřebné koňstvo, aby doprava do lazaretu…se prováděla rychleji. (Do návštěvy arcivévody koně k dopravě v Hranicích nebyli. I na ně, ještě důsledněji než na muže a chlapce, se vztahovala mobilizace)

    Arcivévoda také slíbil, že se zasadí o urychlené vybudování železniční vlečky, která by umožnila převážet raněné a nemocné sanitními vagony přímo do rezervních nemocnic.

    Za pouhé 4 dny po návštěvy císařova zetě, 24.11.1914,  schválilo c. a k. ministerstvo vojenství předchozí žádost hranické městské rady a nařídilo stavbu vlečné dráhy od viaduktu u severního nádraží do vojenských ústavů. Hned následujícího dne byla stavba zahájena a  v březnu 1915 dokončena. Výstavba odbočky stála 70 000 korun. Od té doby raněné a nemocné vlak dopravil k vnějším barákům, kde byli odvšiveni, ostřiháni, vykoupáni  a důkladně prohlédnuti. Po 5 dnech karantény byli buď vlakem převezeni jinam, nebo předáni na jednotlivá oddělení místních nemocnic. Úprava civilních  škol a zařízení a vojenských ústavů v nemocnice, výstavba baráků a odbočky dráhy stála erár tehdy astronomickou částku 3,5 milionu korun.

 

vlečka   

 

vlečka    vlečka    vlečka

(SOkA Přerov)

 

vlečka    vlečka    vlečka

Městské muzeum a galerie Hranice

 

vlečka    vlečka    vlečka

 

vlečka

    Žádost vlastníků pozemků, na kterých byla vlečka postavena, o jejich vrácení z roku 1920.

vlečka

(SOkA Přerov)

Železniční vlečka byla zrušena pravděpodobně někdy v roce 1927. V těchto místech dnes stojí podél kasáren garáže na Struhlovsku.