Další významné objekty

    Budova ložnice, později č.10 (budova s hodinami), nyní č.14 byla charakteristická svým železným poplachovým schodištěm z obou stran budovy a bylo postaveno mezi roky 1882 až 1893.

 

budova č.14 (ložnice)

 

na nádvoří před budovou za C.K. Rakouska-Uherska

budova č.14 (ložnice)

 

budova č.14 (dříve č.10, původně ložnice)

budova č.14 (ložnice)    budova č.14 (ložnice)    budova č.14 (ložnice)    budova č.14 roku 1997

 

budova č.14 (ložnice)

"... budova s ubikacemi č.l0, měla z obou čelních stran železné poplachové schodiště. Ze strany severní do II. poschodí, ze strany jižní do l.poschodí budovy." Zbyly jen výstupní dveře. K odstranění schodiště z bezpečnostních důvodů došlo někdy kolem roku 2000.

ocelové schodiště    ocelové schodiště

ocelové schodiště    ocelové schodiště

 

budova č.14 (ložnice)    budova č.14 (ložnice)    budova č.14 (ložnice)

 

 

Zpět