Fotografie

Letecký pohled na budovy akademie ze současnosti.

 

akademie    akademie    akademie

(Snímky byly převzaty z webu 7.mechanizované brigády)

 

akademie    akademie

 

Plán objektu z roku 1878

 

Album z roku 1882 (Fotoarchív VÚA) - Vyšší vojenská reálná škola

 

Album z roku 1893 (Fotoarchív VÚA) - Vyšší vojenská reálná škola

 

Album z roku 1893 (Jiří Nebeský) - Jízdní kadetní škola

 

Album z roku 1933-34 (ze soukromé sbírky akademika Karla Wlodka poskytnul Jan Havlík)

 

Album ze slavnostního vyřazení roku 1934 (VHA)

 

Album ze slavnostního vyřazení roku 1935 (VHA)

 

Album ze sportovních slavností roku 1936 (VHA)

 

Půdorysný náčrt Vojenské akademie (1934 - 1939) - zaslal Jaromír Zahálka

 

Letecké snímky Vojenské akademie z let 1954 a 2006

 

Vojenská akademie na historických náčrtech, plánech a mapách

 

Procházka podél průčelí budov Vojenské akademie 28.ledna 2012

 

Prohlídka východní budovy a jejího okolí. (Věnováno Jaromíru Zahálkovi)

 

Kalendář "Hranice 2014"

 

Fotografie z roku 1947 byly nalezeny při rekonstrukci budov

 

Album z roku 1946 - 1948 - věnovala Ing. Lucie Šatánková