Vaše příspěvky

 

    Vzhledem k množství zaslaných příspěvků a na návrh vojenského akademika Mikuláše Berky jsem se rozhodl příspěvky rozčlenit do skupin podle období, ke kterým mají vztah. Věřím, že tato úprava povede k většímu přehledu.

 

 

Vyřadění absolventů VA bylo vždy velkou společenskou událostí

 

 

C. a K. Rakousko-Uherské školy

 

 

Vojenská akademie 1920 - 1939 (období I. ČSR)

 

 

Vojenská akademie 1945 - 1950

 

 

Různé příspěvky vztahující se k akademii

 

 

Setkání absolventů akademie

 

 

Články a seriály Václava Bednáře v HRANICKÉM TÝDNU