Oznamy, aktuálnosti, zprávy, vzkazy a pod.

30. srpna 2019

Vzhledem finanční situaci nejsem schopen dále pokračovat ve správě těchto webových stránek na doméně http://vojenskaakademiehranice.ic.cz

Rozhodl jsem se data předat Armádě České republiky, Velitelství 7. mechanizované brigády Hranice. Předávám textový, obrazový i zvukový materiál k dalšímu použití na webu http://www.vahranice.army.cz/.

Zároveň jsem převedl stránky pod doménu http://vahranice.g6.cz, kde je (zatím) webhosting zdarma.

 


5. prosince 2014

S lítostí musím oznámit, že dne 4. prosince 2014 ve věku 88 let zemřel pan Ing. Mikuláš BERKA, vojenský akademik dělostřelec z let 1946 - 48 a autor mnoha článků na tomto webu.

Čest jeho památce.

 


 

10. února 2014

Vzhledem k množství zaslaných příspěvků a na návrh vojenského akademika Mikuláše Berky jsem se rozhodl příspěvky rozčlenit do skupin podle období, ke kterým mají vztah. Věřím, že tato úprava povede k většímu přehledu.

 


 

16. srpna 2012

Po 65. létech se sešli pováleční akademici, aby zavzpomínali na dobu, kterou strávili na své škole. Více v sekci " Vaše příspěvky/Setkání absolventů akademie"

 


 

8. května 2012

Velmi smutná zpráva. Ve věku nedožitých 84. let zemřel spoluautor těchto stránek, syn posledního předválečného velitele, pan Jaromír ZAHÁLKA.

Čest jeho památce.

 


 

Březen 2011

Byla vydána kniha OREL, LEV, SVASTIKA A HVĚZDA s podtitulem Historie bývalých vojenských škol v Hranicích. Jde o nejobsáhlejší publikaci, která kdy o historii vojenských škol v Hranicích byla vydána.

 


26.1.2011

Poděkování

Chci touto cestou poděkovat vedení Filmotéky KRÁTKÉHO FILMU PRAHA a.s. za  ochotu poskytnout ze svých bohatých sbírek čtyři filmové spoty z vyřazení nových poručíků akademie poválečných let.

 


21.8.2010

Seznamy absolventů akademie

Jaromír Zahálka poskytl jmenné seznamy absolventů Vojenské akademie Hranice od roku 1930 do roku 1950, kdy byla akademie zrušena. Jsou to skenované Osobní věstníky Ministerstva národní obrany a najdete je v sekci DOKUMENTY.

 


12.7.2010

Poděkování

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.
Děkuji autorům "HRANICE c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy (2005)" za umožnění převést tuto publikaci do elektronické podoby a postavit na ní základ těchto stránek.

Zvláštní poděkování chci vyjádřit panu Jaromíru Zahálkovi za velké množství vzpomínek a materiálů, bez nichž by tyto stránky byly jen holým popisem historie.

Dále děkuji všem dalším, kteří svými příspěvky, návrhy, náměty a připomínkami pomohli a pomohou je ještě více obohatit a zachovat Vojenskou akademii pro další generace.