Video

 

    Ukázky z filmu "Neporažená armáda" natočeného v roce 1938 převážně v Hranicích a prostorách Vojenské akademie režisérem Dr. Janem BOREM.

    1. Úvod filmu

    2. Zrcadlový sál

    3. Přísaha akademiků

 

    Ukázka z televizního pořadu "Důstojnická historie" natočeného k 70. výročí zahájení výuky na Vojenské akademii v Hranicích.

Použité historické záběry:

- Položení základního kamene Památníku 1930

- Slavnostní vyřazení poručíků 1938 - 1.část

- Slavnostní vyřazení poručíků 1938 - 2.část

- Slavnostní vyřazení poručíků 1938 - 3.část

- Slavnostní vyřazení poručíků 1947

 

    Odhalení pamětní desky brigádnímu generálovi Otakaru Zahálkovi v Hranicích 30. června 2004.

 

    Laco Lacko v polovině 90 let natočil na kameru VHS několik záběrů tehdejší podoby kasáren. V roce 2005 je Vlado Daněk zdigitalizoval.

Kostel svaté Barbory

Kuchyň u východní budovy a VZK

Jiříkův a Zrcadlový sál

 

    Dne 11.9.1998 se uskutečnilo setkání absolventů poválečné akademie ročníků 1945-47 a 1946-48 po padesáti letech. Celé DVD ze setkání je k dispozici u redaktora stránek.

 

    Díky ochotě KRÁTKÉHO FILMU PRAHA a.s. Vám mohu představit čtyři filmové spoty z vyřazení nových poručíků akademie z poválečných let.

- Vyřazení z roku 1946

- Vyřazení z roku 1947

- Vyřazení z roku 1948

- Vyřazení z roku 1949

 

    65. výročí vyřazení a jmenování poručíky prvních poválečných čs. vojenských akademiků ze dne 16. srpna 2012 tak, jak je zachytila kamera Vlastimila Macha z Regionální televize.

 

    28. srpna 2013 byla uveřejněna v Regionální televizi reportáž Vlastimila Macha o historii kaple v kasárnách generála Zahálky.