Osobnosti

Z galerie absolventů, velitelů, profesorů, instruktorů akademie

Ján GOLIAN (1906 - 1945)

V létech 1926-1927 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích.

 

Otakar JAROŠ (1912 - 1943)

Absolvent vojenské akademie v Hranicích v létech 1936-1937.

 

Karel KLAPÁLEK (1893 - 1984)

Od 30. 9. 1932 byl učitelem taktiky na Vojenské akademii v Hranicích.

 

František KLVAŇA (1900 - 1981)

V následujících dvou letech studoval VA v Hranicích, kterou absolvoval 13.9. 1922.

 

Josef KNOP (1909 - 1966)

Nastoupil základní vojenskou službu, protože chtěl studovat Vojenskou akademii. Tu pak absolvoval v Hranicích na Moravě a v hodnosti poručíka nastoupil ke svému prvnímu útvaru na Slovensko.

 

Alexander KORDA (1907 - 1958)

V létech 1926-1928 absolvoval akademii v Hranicích a stal se poručíkem dělostřelectva. V listopadu 1945 se stal zástupcem velitele Československé vojenské akademie v Hranicích.

 

Václav KRATOCHVÍL (1903 - 1988)

V létech 1923-1925 vystudoval vojenskou akademii v Hranicích.

 

Václav MORÁVEK (1904 - 1942)

V létech 1924-1925 vystudoval vojenskou akademii v Hranicích.

 

Adolf OPÁLKA (1915 - 1942)

Na konci září 1937 byl na základě přijímacích zkoušek přijat ke studiu na VA v Hranicích.

 

Heliodor PÍKA (1897 - 1949)

V říjnu 1920 byl přidělen do vznikající vojenské akademie v Hranicích, kde později zastával funkci pobočníka velitele VA.

 

Tomáš SEDLÁČEK (1918 - 2012)

Absolvent akademie z roku 1938. Dělostřelec, ve válce přeškolený na výsadkáře.

 

Ludvík SVOBODA (1895 - 1979)

V letech 1931–1934 profesorem maďarštiny na Vojenské akademii v Hranicích.

 

Vladimír TALÁŠEK (1901 - 1942)

Absolvent akademie z roku 1923, později její učitel matematiky, balistiky a francouzštiny.

 

František WEBER (1908 - 1991)

V letech 1930 – 1932 absolvoval studium na Vojenské akademii v Hranicích.

Od 1. září 1936 působil na Vojenské akademii v Hranicích jako velitel čety vojenských akademiků a cvičitel vojenského výcviku.

 

Otakar ZAHÁLKA (1891 - 1942)

V roce 1934 byl jmenován velitelem akademie v Hranicích a o rok později povýšen do hodnosti brigádního generála.

 

 

    Vzhledem k obrovskému rozsahu není v možnostech těchto stránek zde uvést všechny osobnosti Vojenské akademie v Hranicích, které se podílely na boji proti oběma totalitní režimům a neváhaly nasadit svůj život za naší svobodu a demokracii v duchu předmnichovské republiky. Přesto si zaslouží naší pozornost. Jako redaktor těchto stránek jsem požádal Ministerstvo obrany ČR o povolení uveřejnit v elektronické podobě jejich knihu " Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945 ", kterou vydalo v roce 2005. Na jejím vzniku se podílelo i Ministerstvo obrany Slovenské republiky. Je v ní abecedně soustředěn dosud nejrozsáhlejší přehled  všech osobností odboje i s jejich osudy, nejen příslušníků akademie.

Má žádost byla vyslyšena a Ministerstvo obrany ČR - AVIS, které knihu vydalo, mi jí povolilo zveřejnit na těchto stránkách.

Kniha byla vydána při příležitosti 60 výročí ukončení druhé světové války.

 

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945