Zajímavosti, dokumenty, statistiky a další údaje

Hlavní architekt:                Wilhelm von Doderer

Období výstavby:               1853 - 1863

Uváděná rozloha:              21 hektarů

Délka průčelí:                    538 m

 

V areálu sídlily postupně tyto instituce:

1856 - 1858

Vyšší vojenský vzdělávací a výchovný ústav

1856 - 1858 Jízdní školní eskadrona
1858 - 1869 Dělostřelecká akademie a Vyšší dělostřelecký kurz
1869 - 1875 Vojenská technická škola
1875 - 1918 Vyšší vojenská reálná škola
1878 - 1918 Jízdní kadetní škola
1914 - 1919 Vojenská rezervní nemocnice a dočasný zajatecký tábor
1918 - 1919 Československé vojenské reálné gymnázium
1918 Vojenský ústav pro výrobu očkovacích látek
1918 - 1921 Československý ústav jezdecký
1920 - 1939 Československá vojenská akademie
1938 - 1939 Československé vojenské gymnázium
1939 - 1945 Kasárna Wehrmachtu
1945 - 1950 Československá vojenská akademie
1950 - 1960 Dělostřelecké učiliště
1961 - 1962 311. a 321. technická brigáda (těžká dělostřelecká brigáda)
1962 - 1997 Výcvikové dělostřelecké středisko (raketového vojska)
1963 - 1991 331. těžká dělostřelecká brigáda
1993 - 1994 61. raketový oddíl
1997 - 1999 72. mechanizovaný prapor (31. 12.)
2001 - 2002 7. ženijní prapor
1997 - doposud 71. mechanizovaný prapor "Sibiřský"
2004 - doposud 7. mechanizovaná brigáda "Dukelská"

 

V posádce Hranice byly v letech 1918 až 1939 dislokovány následující útvary bývalé čs. armády:

- Posádkové velitelství

1918 – 1939

- velitelství 8. divize

1931 – 1939

- velitelství 8. polní dělostřelecké brigády

1931 – 1937

- pěší pluk 15

1938 – 1939

- pěší pluk 34 „Střelce Jana Čapka“

1927 – 1938

- pěší pluk 40

1921 – 1927

- III. oddíl dělostřeleckého pluku 8

1930 – 1933

- náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 8

1931 – 1938

- asanační rota dělostřeleckého pluku 8

1938 – 1939

- dělostřelecký pluk 108

1927 – 1939

- náhradní baterie dělostřeleckého pluku 125

1920 – 1924

- Divizní zbrojnice 8

1921 – 1927

- Divizní zbrojní dílny 8

1921

- odbočka Zemské zbrojnice II

1928 – 1936

- odbočka Sborové zbrojnice 4

1936 – 1939

- Stavební správa

1937 – 1939

- Velitelství evidence motorových vozidel

1921 – 1936

- Vojenská správa průmyslové oblasti VI-Přerov

1921 – 1923

- Doplňovací okresní velitelství

1923 – 1939

- Vojenská akademie

1920 – 1939

- Ústřední jezdecký ústav

1920 – 1921

- Státní vojenské reformní reálné gymnásium M. Třebová

1938 – 1939

(údaje podle VHA Praha)

 

Velitelé československé Vojenské akademie

   

Významné návštěvy:

Císař František Josef I

Generál Maresuke Nogi

František Ferdinand d´Este

Arcivévoda Karel

-----------------------------------------

Tomáš Garrique Masaryk

Edvard Beneš

Jan Masaryk

 

Chronologický přehled hlavních událostí

 

Statistiky

 

Seznam důstojníků vojenské akademie od 1.12.1920

 

Fotografie důstojníků vojenské akademie

 

Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie v létech 1936-1938

 

Velitelský sbor akademie v létech 1945-1950

 

Seznam vyřaděných důstojníků od roku 1922 do roku 1930

 

Seznamy absolventů akademie od roku 1930 do roku 1950

 

Akademie v kronikách města Hranice

 

Záhorská kronika

 

Vojenský služební předpis A-1-1, hlava 2 Přísaha

 

Vojenské školství v Hranicích od roku 1950

 

Použitá literatura a zdroje informací:

HRANICE c.k. rakousko-uherské vojenské ústavy

Text: Václav Bednář (historie, osobnosti), Tomáš Pospěch (architektura)

Fotografie: Tomáš Pospěch

Pro Město Hranice vydalo nakladatelství DOST, 2005

 

Kniha vzpomínek, Vojenská akademie Hranice, 1925

 

Almanach " Deset let Vojenské akademie v Hranicích"

1930

 

VOJENSKÁ AKADEMIE Hranice na Moravě - HISTORIE TRADICE SOUČASNOST 1920-1990

Pro vnitřní potřebu armády vydala Správa sociálního řízení FMO, 1991

 

Vojenská akademie Hranice - Vzpomínkový ALMANACH,

Petr Majer, 1996

 

HISTORICKÝ OBZOR III. - IV. 2002

Československá vojenská akademie a tradice vojenského školství v Hranicích na Moravě od Petra HUBA.

 

Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Jiří Fidler a Václav Sluka, nakladatelství LIBRI, 2006

 

VOJENSKÉ DĚJINY ČESKOSLOVENSKA, DÍL III. (1918-1939)

Naše vojsko, Praha 1987

 

VOJENSKÉ DĚJINY ČESKOSLOVENSKA, DÍL IV. (1939-1945)

Naše vojsko, Praha 1988

 

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945

Ministerstvo obrany ČR - AVIS, Praha, 2005

 

Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992

MASKALÍK Alex, PhD., Košice, HWSK, s.r.o. ve spolupráci s VHÚ, 2012

Stručné biografické profily více jak tisíce vojenských a civilních osobností, které působily s hodností generála v československé armádě a formovali jí od jejího vzniku po celá desetiletí její existence.

 

KDYSI A NEDÁVNO 1

Texty o dějinách Hranicka, Jiří J.K.Nebeský, 2009

 

KDYSI A NEDÁVNO 2

Texty o dějinách Hranicka, Jiří J.K.Nebeský, 2011

 

KDYSI A NEDÁVNO 3

Texty o dějinách Hranicka, Jiří J.K.Nebeský, 2012

 

O hranické akademii byl v roce 1938 režisérem Dr. Janem BOREM natočen film "NEPORAŽENÁ ARMÁDA".

 

Československá televize v roce 1990 k 70. výročí vzniku akademie natočila pořad "DŮSTOJNICKÁ HISTORIE". Režisérem byl Ladislav Chocholoušek .

 

Režisér Radovan LIPUS v roce 2002 natočil pro Českou televizi pořad "ŠUMNÉ HRANICE", kde část je věnována architektuře a historii výstavby akademie.

 

LANGHANS ARCHIV

Galerie osobností je souborem portrétů nejvýznamnějších postav českého veřejného života let 1890 až 1948.

 

Ukázky a výňatky z různých publikací o akademii:

PAMÁTKY MĚSTA HRANIC ku stoleté slavnosti posvěcení farního chrámu Páně 24. června 1764

Nakladatelství Liboria Scholze, Hranice 1864

 

HRANICE A LÁZNĚ TEPLICE, Vlad. V. BARTOVSKÝ, II. a úplně přepracované a doplněné vydání statisticko-topografického a kulturně-historického obrazu z roku 1924

 

ALMANACH KRAJINSKÉ VÝSTAVY POBEČVÍ v Hranicích 1927

 

SOUDNÍ OKRES HRANICKÝ vývoj v letech 1900 až 1935

Alfa V. MUSIOL, Okresní hospodářský spolek hranický v Hranicích, 1936

 

CESTAMI ŽIVOTA I

Ludvík Svoboda, Naše vojsko, Praha 1971

 

HRANICE navštívenka

Jiří NECID, Vladimír JURAČKA, MěÚ Hranice 1995

 

KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC

Václav BEDNÁŘ, Bohumír INDRA, Jiří LAPÁČEK. Hranice 2004

 

ZMIZELÁ MORAVA, HRANICE

Jiří J.K. Nebeský, PASEKA, Praha-Litomyšl 2007

 

HRANICE na STARÝCH FOTOGRAFIÍCH

Jiří J.K. Nebeský, Tichý typ, Hranice 2010

 

OREL, LEV, SVASTIKA A HVĚZDA

Historie bývalých vojenských škol v Hranicích

Václav Bednář, Petr Cimala, Alena Jirásková, Radovan Lipus, Tomáš Pospěch, David Vávra, Jaromír Zahálka

Tomáš Pospěch, nakladatelství DOST, Hranice 2010

Jde o nejobsáhlejší publikaci, která kdy o historii vojenských škol v Hranicích byla vydána.

 

Válka REVUE

Populárně-naučný magazín zaměřený na dějiny vojenství. V jeho vydání 1-2/2013 z 14.prosince 2012 je uveřejněný článek o historii vojenských škol v Hranicích pod názvem "Tradice, která nesmí být zapomenuta". Je přímou reakcí na myšlenky, které by mohly vést k zániku celého areálu těchto historicky významných budov pro naši armádu i společnost.

 

SBORNÍK 2012

Státní okresní archív Přerov, Jana Spálenková

Vojenská akademie v Hranicích na Moravě "na vlastní kůži"

Počátky fungování Vojenské akademie z pohledu jednoho akademika, Ivana Herbena.