Šimon DRGÁČ (1892 - 1980)

 

Drgáč    Narodil se 8.11. 1892 v Mutěnicích, okr.Hodonín.

Zajat v srpnu 1915 na italské frontě. Příslušník čs. legií v Itálii (u Slováckého praporu, později u 33. čs. střeleckého pluku), 1919 se zúčastnil bojů na Slovensku. 1920–1922 u 10. divize v Banské Bystrici přednosta oddělení, od prosince 1921 náčelník štábu). 1922–1923 posluchač Válečné školy v Praze. V letech 1923–1925 opět u štábu 10. divize (přednosta 3. oddělení). 1925–1927 přednosta 2. oddělení ZVV Košice. 1927–1929 přednosta 2. oddělení ZVV Praha. Od února 1929 čs. vojenský atašé v Paříži. 1931–1933 u pěšího pluku 14 v Prešově (velitel praporu). 1933–1936 u MNO – hlavního štábu (přednosta všeobecné skupiny 3. oddělení, od prosince 1933 přednosta 2. oddělení). 1936–1937 velitel pěšího pluku 34 v Hranicích. 1937–1938 u MNO (náčelník štábu generálního inspektora). Za okupace zapojen v odboji, spolupráce s gen. Eliášem. V září 1939 zatčen gestapem a vězněn až do konce války. Od června 1945 velitel Vojenské akademie v Hranicích. 1946–1948 u MNO – hlavního štábu (1. podnáčelník, od dubna 1948 zástupce náčelníka hlavního štábu). 1. 8. 1948–26. 4. 1950 náčelník hlavního štábu čs. armády. V roce 1951 propuštěn z armády, 1952 zatčen a až do roku 1958 nezákonně vězněn. V šedesátých letech rehabilitován. Zemřel 30.6.1980 v Praze.

 

z novin    z novin