František HNĚVKOVSKÝ (1887 - 1960)

 

generál Hněvkovský    Absolvoval reálné gymnázium v Praze a právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, pracoval jako finanční účetní asistent berního referátu v Praze. Po vypuknutí první světové války se stal velitelem čety Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 4 na ruské frontě, kde byl v listopadu 1914 zajat. V červenci 1916 vstoupil jako dobrovolník do srbských vojenských jednotek, kde postupně velel četě a rotě na soluňské frontě, v dubnu 1918 přešel do československých jednotek a stal se velitelem roty 22. střeleckého pluku francouzských legií, od listopadu 1918 velel I. praporu 35. střeleckého pluku italských legií ; dosáhl hodnosti majora pěchoty. V březnu 1919 byl jmenován členem Osobní a stížnostní komise Ministerstva národní obrany, od dubna 1920 velel Horskému pěšímu pluku 3, v záři 1926 se stal velitelem Vojenské akademie a v květnu 1928 mu byla udělena generálská hodnost. V červenci 1934 byl jmenován velitelem 14. pěší brigády, od ledna 1938 zastával funkci zástupce velitele 14. pěší divise, za branné pohotovosti státu na podzim 1938 velel 19. pěší divisi a po okupaci českých zemí byl v květnu 1939 penzionován. Během okupace spolupracoval s vojenským odbojem, v květnu 1945 převzal velení povstaleckých jednotek ve Vysokém Mýtě, po osvobození odmítl nastoupit činnou službu a věnoval se právnímu poradenství.

Zemřel 6.5.1960.

 

 

Zpět