Další významné objekty

 

Hřbitov vojenské akademie (zrušen pravděpodobně někdy v roce 1954)

hřbitov VA

 

2010

hřbitov VA    hřbitov VA

 

    Původnímu ústavnímu hřbitovu dominoval kamenný kříž s korpusem Krista a s reliéfem Panny Marie Bolestné na podstavci. V roce 1954 byl přemístěn do Drahotuš k Husovu sboru, poté, co byl původní drahotušský kříž (pořízený roku 1840 nákladem P. J. Wlczka) zničen při couvání nákladního auta.

 

kříž z hřbitova VA

 

kříž z hřbitova VA kříž z hřbitova VA

  vlevo z roku 1893 (Fotoarchív VÚA), vpravo 2011

 

    17. února 1949 zaslalo Posádkové velitelství Hranice Okresnímu národnímu výboru Hranice návrh na zrušení hřbitova ve vojenské akademii.

hřbitov VA

(SOkA Přerov)

 

Plán hřbitova se seznamem pochovaných

hřbitov VA    hřbitov VA

(SOkA Přerov)

 

Plán umístění hřbitova

hřbitov VA    hřbitov VA

(SOkA Přerov)

hřbitov VA

(SOkA Přerov)

 

 

Zpět