Další významné objekty

 

    V přízemních prostorách východní budovy, bývalé vyšší reálky, byl umístěn divadelní sál, později kinosál.

 

divadelní sál    kinosál

(Fotoarchív VÚA)

 

" ... Ještě bych Tě rád upozornil na někdejší bohatou štukaturou vybavený domácí divadelní sál VA s projekční kino-kabinou ve východní (první) budově VA. Vedle jeviště  byla místnost herecké šatny a skladiště hudebních nástrojů pro kulturní kroužky akademiků. Jeho existenci označuji přibližně v příloze. ... "  (Jaromír Zahálka)

 

divadelní sál

  2011

divadelní sál    divadelní sál

 

    Zrušením vojenské základní služby k 1.1.2005 bylo nutno budovu přizpůsobit pro užívání vojákům z povolání. Rekonstrukce byla provedena v létech 2005 - 2008. Na prostory bývalého divadelního sálu a kinosálu již nezbyly peníze... .

    A takto vypadá bývalý divadelní sál nyní. Vcelku necitlivě bylo provedeno rozvedení tepla a plynu. Tyto místnosti, které byly kulturní chloubou již za c.k. Rakouska-Uherska, jsou nenávratně zničeny. Snímky jsou z 5. září 2011.

 

divadelní sál    divadelní sál    divadelní sál

 

divadelní sál    divadelní sál    divadelní sál

 

" ... Ten někdejší, barokem dýchající divadelní a později kinosál, je nyní otřesný až mé srdce krvácí. Ještě že z někdejší VA zbyl alespoň přijatelně existující sál zrcadlový! Z místnosti je nyní vlastně ponurý sklep s potrubními rozvody k otazníkovému účelu použití. V někdejším sále jsem prožil chvíle různých divadelních besídek a od roku 1935 také kinoprovozu. Občas jsem se kradmo (bez vědomí rodičů) dostal na film, který mi ukazoval svět z dosud neznámé strany. Přístupnost mládeži správce kina rotný délesloužící skoro nedodržoval a kluků si obvykle ani nevšiml. Dodnes si pamatuji název jednoho celovečerního filmu "Král zatracených", pojednávající o krvavé vzpouře v americké věznici. Noc po jeho shlédnutí jsem řval ze spaní, až mě musela ve vedlejším pokoji spící babička konejšit. Ještě, že se to nedozvěděl táta! ... " (Jaromír Zahálka)

 

 

Zpět