Alexander KORDA (1907 - 1958)

 

Alexander Korda Generálmajor in memoriam. Narodil se 18.4. 1907 v Martině-Vrútkách. V létech 1926-1928 absolvoval akademii v Hranicích a stal se poručíkem dělostřelectva. V roce 1939 byl převeden do slovenské armády, ale nepřerušil styk s českým ilegálním odbojem. Při slovenském povstání velel obrannému úseku Modrý Kameň-Krupina-Zvolen. Byl zraněn, zajat Němci a do konce války vězněn v internačním táboře. V listopadu 1945 se stal zástupcem velitele Československé vojenské akademie v Hranicích. Zde organizoval skupinu vlastenecky smýšlejících vojáků z povolání, znepokojených narůstající sovětizací armády i společnosti. Byl postižen čistkami po únoru 1948, ale až do zatčení v květnu 1949 pokračoval v ilegální činnosti, především v organizaci záchrany zatčením ohrožených důstojníků. Při výsleších byl nelidsky mučen. Spolu se skupinou dalších šesti důstojníků, působících v Hranicích, byl odsouzen na doživotí. Všichni dospělí příslušníci jeho rodiny byli pozatýkáni, mnozí odsouzení k dlouholetým trestům. Zemřel v Brně 13.9. 1958. V roce 1990 byl plně rehabilitován a jeho jménem pojmenován vojenský útvar ve výcvikovém prostoru Oremov Laz.

 

Alexander Korda

 

Památník

památník

 

Odhalení památníku 6.5.2005

6.5.2005    6.5.2005

Václav Bednář - hranický historik

synové generálů Zahálky a Kordy

 

6.5.2005    6.5.2005    6.5.2005

Jaromír Zahálka a Václav Bednář

 

6.5.2005    6.5.2005

sestry generála Kordy Eliška a Růžena         

syn generála Kordy

 

 

Zpět