Kaple sv. Barbory

    Interiér kostela se dochoval jen zčásti. Jsme proto odkázáni na dobový popis v knize Památky města Hranic od Liboria Scholze z roku 1864: "Zvláště krásný ale jest vnitřek kostela, (...) Nad vysokými otvory klenby, které tyto tři lodě spojují, táhne se podle oken galerie s prázdnými tabulemi čili poli, které se budoucně vyplniti mají jmény oněch vysoce zasloužených mužů odboru dělostřeleckého, kteří z této akademie vyšli, aneb kteří o zvelebení její zvláštních si vydobyli zásluh. (...) Oltář s velkolepou a čistou malbou ve skle, představující sv. Barboru pannu a mučednici, jest největší okrasou kostela...Pak jsou na něm z dřeva uměle řezané a obarvené sochy sv. Michala, sv. Jiří, sv. Kateřiny, a po obou stranách tabernáklu poprsí čtyř sv. evangelistů. Oltář oratoria, kazatelnice a obložení varhan jest z dřeva dubového, a vše dle nákresů prof. Doderera od řezbáře Josefa Leimera a stolaře Matěje Roggenhofera, oba z Vídně, vyhotovené, taktéž lavice a prolamované pěkné zábradlí na kůru jest od M. Roggenhofera. Oltář a ostatní veškerou práci v barevném skle dělal Karel Gayling ve Vídni. Celý kostel i pilíře jsou malované od Karla Jobsta z Vídně, což celku jakýsi bohatý přepych poskytuje, zvláště ale se musím zmíniti o obrazech sv. Cecílie a Davida na zadní zdi u varhan, pak o pozlacených rozličných ozdobách na stropě i na stěnách. Varhany samé dělal Josef Seifert ve Vídni ..."

 

kostel    kostel    kostel    kostel

kostel    kostel 2009

 

vnitřek kaple    vnitřek kaple    vnitřek kaple    vnitřek kaple

 

kostel    kostel    kostel

 

kostel    kostel    kostel

 

kostel    kostel

 

kostel

Tomáš Pospěch, 2010

vnitřek kaple    vnitřek kaple    vnitřek kaple

Vlevo je původní malba (Tomáš Pospěch a Jaromír Zahálka)

 

Jaromír Zahálka vzpomíná:

  "... Teprve rudý děs z ideově náboženské konkurence zlikvidoval veškerý krásný a cenný inventář kaple VA a přeměnil její prostor ve skladiště. Na vlastní oči jsem se, jako voj. akademik, v letech 47-49 přesvědčil, že interiér svatyně byl ještě neporušený, byť permanentně voj. osobám uzamčený. Zvláště trojmanuálové varhany na kůru z rakouské dílny byly velmi cenné. Pamatuji se, že otec o nich doma občas něco pronesl a po svém nástupu do funkce velitele je nechal po císařské éře zrestaurovat. Měl na věci osobní zájem, protože byl před válkou konzervatoristou a hrával v pražském kostele sv. Haštala, o kterém se nedávno v souvislosti s hrobem sv. Anežky dost hovořilo. Také nová a láskyplná parková úprava akademického prostředí byla jeho velkým zájmem. ..."

 

Krátké video z poloviny 90 let minulého století.

 

Paní Hanka Dostálová nafotila zajímavé detaily 5.9. 2012

 

kostel    vnitřek kaple    vnitřek kaple

 

vnitřek kaple    vnitřek kaple

 

vnitřek kaple    vnitřek kaple    vnitřek kaple    vnitřek kaple

 

    28. srpna 2013 byla uveřejněna v Regionální televizi reportáž Vlastimila Macha o historii kaple v kasárnách generála Zahálky.

 

Dne 4. října 2013 uplynulo 150 let od vysvěcení kaple svaté Barbory.