Václav KRATOCHVÍL (1903 - 1988)

 

Václav Kratochvíl Generálplukovník Československé lidové armády, náčelník gen.  štábu ČSLA, člen vojenské rady Ministerstva národní obrany.

Narodil se 24.9.1903 v Novém Veselí, okr. Nové Město na Moravě. Po ukončení Vojenské akademie v Hranicích (1923-1925) jmenován v roce 1925 důstojníkem dělostřelectva. Od roku 1936 ve štábních funkcích u divize a sboru. Po německé okupaci Československé republiky v roce 1939 převeden do řad vládního vojska. Aktivně se účastnil domácího odboje, za což byl v roce 1940 zatčen a vězněn. Po válce opět ve štábní službě. Na generálním štábu sloužil od roku 1949, nejprve jako přednosta oddělení a poté ve funkci 1.zástupce náčelníka. Dnem 31.1.1952 se stal náčelníkem Generálního štábu Čs. armády, přejmenovaného v roce 1954 na Generální štáb Čs. lidové armády. Při výkonu funkce pokračoval ve výstavbě armády podle sovětského vzoru, ale současně prosazoval její modernizaci. Z funkce náčelníka GŠ ČSLA byl odvolán v červenci 1958 a až do roku 1960 velel Vojenské akademii v Brně. Do zálohy odešel v roce 1961. Zemřel v Praze 4.2. roku 1988. Byl jmenován Významným rodákem obce Nové Veselí.

 

Zpět