Zajímavosti, dokumenty, statistiky a další údaje

 

KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC, Václav BEDNÁŘ, Bohumír INDRA, Jiří LAPÁČEK. Hranice 2004

 

Kronikáři ...    Kronikáři ...    Kronikáři ...    Kronikáři ...

 

    V kapitole " Historie Vojenské akademie během války" na straně 183 jsou zaznamenány události posledních dnů války a prvních poválečných v objektech akademie.

 

    V časopisu RUCH z 28.8. 1946 vyšel článek "Příspěvek k dějinám hranické akademie", který napsal mjr.MUDROCH - zástupce velitele VA. Článek dokresluje výše uvedenou situaci v akademii po odchodu německých okupačních vojsk z jejich objektů a Hranic.

článek

(zaslal Tomáš Pospěch, Fotoarchív VÚA)

 

Lidé, kteří se nejvíce zasloužili o rychlou obnovu areálu Vojenské akademie v prvních dnech svobody.

lidé    lidé

 

článek

 

článek    článek    článek    článek

(Fotoarchív VÚA)

 

 

Zpět