Zajímavosti, dokumenty, statistiky a další údaje

 

1923 – 1925

Období velitele Vojenské akademie v Hranicích, gen. Vratislava Pecha.

 

         Vojenská akademie se po odchodu francouzského velení rozbíhá v plně československém provozu. Jako v každém historickém období promítá se do každodenních vojenských dějů symbióza stáří a mládí. Skupina první se svou moudrostí a zkušenostmi rozšafnější, druhá část lidského společenství dosud rozverná, bezstarostná, zvídavá a někdy i vesele nespoutaná, která se dere  bez velkého rozhlížení životem vpřed. Vše  se odehrává v nadějném, demokraticky se rozvíjejícím období mladé Československé republiky, v  humanitou vybaveném státě, zrozeného v v intencích Tomáše Garrigua Masaryka.

         Ve zdravém těle sídlí také zdravý a humorem prosycovaný duch, obsažený ve výchovných osnovách přípravy nového důstojníka česko-slovenské armády. Dnes již silně zažloutlá dokumentace vzpomínkového almanachu mluví příkladnou řečí o žádoucí společenské harmonii v soužití domácích generací. Mohla by  být stálým paradigmatem dnešní i budoucí současnosti ?

Jaromír Zahálka

 

Kniha vzpomínek z roku 1925

 

Kniha vzpomínek    Kniha vzpomínek

 

Kniha vzpomínek

 

Kniha vzpomínek    Kniha vzpomínek

 

Vzhledem k obsáhlosti " Knihy vzpomínek" se text nedá umístit na web jinak, než že si jej můžete stáhnout ve formátu PDF.

 

Archív Jaromír Zahálka

 

 

Zpět