Mnichovská zrada

    Dobové ukázky z rozhlasových projevů a novin, reagujících na mnichovské události v roce 1938. Materiály jsou zveřejněny na serveru Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

Rozhlasové projevy

 

    Rozhlasový projev předsedy vlády armádního generála Jana Syrového z 30. září 1938 ze 17:00 hod.:

záznam (08:30 min)

 

    Hlasatel čte rozkaz hlavního velitele čs. branné moci armádního generála Ludvíka Krejčího dne 30. září 1938:

záznam  (03:20 min)

 

Projevy zveřejněné v novinách

 

    Ustoupili jsme přesile. Poselství vlády a rozkaz armádě. Rozhlasový projev předsedy vlády armádního generála Jana Syrového a armádní rozkaz hlavního velitele čs. branné moci armádního generála Ludvíka Krejčího. Lidové noviny, ročník 46, číslo 493, sobota 1. října 1938 ráno, strana 1.

 

    Povinnost žít pro národ. Rozhlasový projev Františka Ježka. Národní listy, 2. října 1938, číslo 270.

 

 

Odkaz na stránky, odkud jsem čerpal:

http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv-mnichovske-udalosti-1938

 

 

Zpět