Půdorysný náčrt Vojenské akademie (1934 - 1939)

 

náčrt

 

Legenda k půdorysnému náčrtu

Zaslal Jaromír Zahálka. Čísla níže vložených fotek odpovídají číslům z legendy.

legenda     legenda

 

Fotografie míst podle "Legendy ..." ze současnosti

 

1) travnaté hřiště s průchozí zpevněnou cestou a oválnou antukovou běžeckou dráhou se používalo kromě výcviku a sportovních soutěží jako nástupový prostor ke slavnostem

    hřiště     hřiště     hřiště

2) hlavní park VA

park     park     park

3) východní budova VA s ubikacemi, učebnami, divadelním sálem a kinosálem (za c.k. vyšší reálka)

východní    východní     východní

5) prostřední budova VA s kancelářemi velitelství, byty důstojníků, tělocvičnou, rozhlasovou a telefonní ústřednou, tiskařskou a litografickou dílnou, důstojnickou jídelnou a ubikacemi voj. akademiků v posledním patře

4) křídlo střední budovy s bytem velitele VA v prvním patře, ve druhém patře byty důstojníků VA (podobně za c.k.)

prostřední     prostřední     prostřední

byty

6) západní budova VA s učebnami, ubikacemi akademiků, jídelnou, stájemi dělostřeleckých koní a malou krytou jízdárnou (za c.k. jezdecká kadetka)

západní     západní     západní

7 a 8) park před budovami VA s alejí velikých kaštanů byl oddělen od státní silnice živým keřovým plotem, kruhový bazén s vodotryskem a lekníny před vchodem do východní a západní budovy VA

park     park     bazén

9) tenisové kurty s domkem pro šatny a materiál v zimním období sloužily jako kluziště

kurty

10 a 11) tenisový kurt v důstojnickém parku měl samostatné oplocením

park     park     park     park

12) lékařská ošetřovna VA s vlastním parčíkem, odděleným živým plotem a bytem šéflékaře VA

ošetřovna     ošetřovna     ošetřovna     ošetřovna

13) ústavní kaple sv.Barbory s tújemi podél zdí

kaple     kaple     kaple

14) dezinfekční domek

dezinfekční domek     dezinfekční domek

15) altán na vyvýšeném náspu před hřištěm VA umožňoval dokonalý přehled přes celou jeho plochu

altán

16) nádvorní tenisové kurty

kurty    kurty    kurty

17 a 18) otevřená jízdárna pro dělostřelecké účely a velká remíza pro dělostřeleckou výzbroj

jízdárna    remíza

19) ústavní hřbitov

hřbitov    hřbitov

20) zdí oddělený areál tzv. divizní zbrojnice 8. pěší divize se zbrojními dílnami

dílny    dílny    dílny    dílny

21) cesta podél divizní zbrojnice na sever pokračovala švestkovou alejí přes železniční trať Bohumín-Přerov a polní cestou do obce Velká

cesta

22) rotmistrovský park

park    park    park    park

23) otevřená jízdárna pro jezdecký výcvik

jízdárna    jízdárna

24) stáje jezdeckých koní

stáje    stáje

25) šermírna sloužila rovněž jako tělocvična

šermírna     šermírna     šermírna

26) prostranství za voj. zátiším se zahradní restaurací a kuželníkem. K zátiší patřil také Zrcadlový a Mánesův sál k pořádání společenských a slavnostních akcí

zátiší    zátiší    zátiší    zátiší

27) sklenářská, klempířská, zámečnická, kovářská a pokrývačská dílna

dílny

28) dvůr s krejčovskou, čalounickou a elektro dílnou. Nacházel se za velkými sklady oděvní výstroje v 1.patře průchozí chodby budovami VA

dvůr     dvůr     dvůr

29) proviantní dvůr s příjezdem ke kuchyni akademiků měl pekárnu a řeznickou dílnu, cukrárnu a skladiště přírodního ledu. Nacházely se tam také stáje kočárových koní a kočárový hangár

dvůr     dvůr     dvůr

30) zahradnictví VA se zelinářskou zahradou

zahrada     zahrada     zahrada     zahrada

31) ústavní výkrmna vepřů

vepřín    vepřín

33) hasičská zbrojnice

hasičská zbrojnice

34) čerpací stanice se studnami a elektrodílnou

elektrodílna

35) ubikace voj. akademiků jezdectva (eskadrony)

ubikace    ubikace

36) velká krytá jízdárna pro výcvik specialistů jezdectva

jízdárna     jízdárna     jízdárna

"... kolem velké jízdárny č. 36 a ubikacemi dragounů č. 35 byla oválná, dobře vláčením udržovaná jezdecká dráha ..."

 

37) dva kryté kuželníky v parku

kuželníky    kuželníky

38) nová budova velitelství 8. pěší divize byla postavena v roce 1936

velitelství     velitelství     velitelství

39) činžovní dům s byty důstojníků postaven roku 1936

dům

40) činžovní dům s byty důstojníků postaven roku 1936

dům     dům

41) hostinec s velkým dvorem, stájemi, autodílnou a zahradou. V poschodí první byt velitele VA v červenci 1934 po přestěhování do Hranic

hostinec     hostinec

"... Stará hospoda a její první patro, jako první azyl naší rodiny, vypadá nyní lépe než dříve. Vpravo od dní jsou zachycena dvě okna sousedního domu, patřící tehdy bytu mjr. Dr. Dvorského, kde žil s chotí až do doby svého přestěhování na faru do Drahotuš ve svých posledních letech života ..."

 

42) skleníky s teplomilnou květenou (banánovníky a palmami), která byla na letní období stěhována do parku před budovy VA

skleník

43) kruhová věžová stavba se používala jako cvičná plynová komora při protichemickém výcviku

věž

44) skladiště jízdních kol a lyží pro výcvik voj. akademiků a údržbářská dílna

skladiště     skladiště

45) památník hrdinům - absolventům VA, kteří zahynuli při výkonu služby (převážně letci)

památník     památník

47) maketa polní pevnůstky s výhledem do terénu za VA byla maskována travním porostem a keři

maketa    maketa

48) velký kruhový záhon stromkových růží uprostřed s bazénem, vodotryskem a lekníny

záhon     záhon

50) "Struhlovsko" - mělký úvoz s chatrčemi městské chudiny, vedoucí k budově rodinné školy, lidově přezdívané jako "Mexiko"

Struhlovsko     Struhlovsko     Struhlovsko

51) kruhové budovy učeben pro praktickou výuku dělostřelců

učebny     učebny

55) obytný dům čtyř rodin rotmistrů VA

dům     dům

57) vilka škpt.Řípy byla i posledním bytem rodiny generála Zahálky

vilka

58) ocelová úniková schodiště u ubikací voj. akademiků v budově č.10

ocelové schodiště    ocelové schodiště

 

Některé objekty se do současné doby nezachovaly.

 

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat