Vojenské akademie na historických náčrtech, plánech a mapách

    Na předchozích plánech a náčrtech jsem se pokusil Vám přiblížit historická místa tak, jak vypadají v současnosti, pokud se vůbec zachovaly.

Existují však i další.

 

    Výřez Plánu Hranic z roku 1906.

plán 1906

 

    Při svém bádáni ve Vojenském ústředním archívu v Praze Václav Bednář objevil náčrt objektu akademie, který byl jako příloha 1 součástí Denního rozkazu velitele Vojenské akademie číslo 177 ze dne 22. listopadu 1920.

nákres 1920

 

    Výřez z mapy "Hranice", vydané Vojenským zeměpisným ústavem v Praze roku 1931. Část listu podle reambulance z roku 1920 a 1927. Existence železniční vlečky, vybudované v roce 1915 pro svoz raněných do tehdejší rezervní nemocnice a zakreslené jako jednokolejná železnice, je zřetelná.

mapa z roku 1931

 

    Akademie na Plánu Hranic z doby okupace roku 1943.

plán 1943   

 

    Takto vypadala akademie na Plánu Hranic z roku 1948.

plán 1948

 

    Výřez mapy se stavem k roku 2006. Zákres na mapě je nepřesný, budova domobrany byla stržena již v roce 2004.

mapa 2006

 

 

  Zpět