Procházka podél průčelí budov Vojenské akademie

    Je sobota 28. ledna 2012 krátce po poledni. Slunce krásně svítí a je poměrně teplo. Ideální čas na procházku a fotografování průčelí budov Vojenské akademie, protože stromy jsou holé a je vidět i to, co za bujné vegetace bývá zakryto. Vzal jsem si foťák a vyrazil. Pojďte se mnou.

 

    Trasu jsem zvolil z východu (od města) na západ po levé straně silnice.

 

Procházíme kolem východní budovy, ...

procházka    procházka    procházka    procházka

... míjíme spojovací budovy mezi východní a střední budovou (byla tam mj. kuchyně) ...

procházka    procházka

... a dostáváme se před prostřední a největší z budov (jedno malé ohlédnutí zpět).

procházka    procházka    procházka    procházka

Naproti vchodu do prostřední budovy stojí dům, v jehož zahradě je umístěn kamenný kříž (nebo že by dům postavili u kříže?).

procházka

Kolem vchodu se pomalu blížíme ke spojovacím budovám mezi prostřední a západní budovou. Tam je mj. nejkrásnější místnost celého objektu slavný Zrcadlový sál.

procházka    procházka    procházka    procházka

Západní budova je nejzachovalejší. Byla na počátku 21. století opravena ...

procházka    procházka    procházka    procházka

procházka

... a blížíme se na konec celého objektu.

procházka

 

    V této vilce čp. 261 bydlel před válkou pobočník velitele akademie škpt.Rudolf Řípa. Po obsazení akademie němci poskytla dočasný azyl i poslednímu předválečnému veliteli akademie generálu Otakaru Zahálkovi s jeho rodinou.

procházka    procházka    procházka

 

A vracíme se na východ (do města) po druhé straně silnice, míjíme víceúčelovou halu, která dříve sloužila jako velká jízdárna, procházíme kolem západní budovy, ...

procházka    procházka    procházka    procházka

... památníku bohu války dělostřelců k prostřední budově, ...

procházka    procházka    procházka    procházka

... kolem památníku generálů Kordy a Píky. V pozadí na budově je umístěna pamětní deska generála Otakara Zahálky.

procházka    procházka    procházka    procházka

Východní budova byla v předchozích létech dost necitlivě opravena a její vzhled je odlišný oproti ostatním. Budí to dojem, jako by k nim nepatřila.

procházka    procházka    procházka    procházka

Je to šedý brizolit, na kterém se již podepsal zub času ...

procházka    procházka    procházka    procházka

... a na některých místech odpadává a ukazuje nám původní omítky.

procházka    procházka

 

    Restaurace "Plechovka", "U Akademie", nebo jak se jí všelijak říkalo, je zajímavá tím, že po příchodu plk.Otakara Zahálky do Hranic, byla jejich prvním domovem. V budově vpravo měl byt mjr.PhDr.Josef Dvorský (profesor pedagogiky a filosofie a první květnový poválečný velitel). Vlevo od hospody je činžovní dům s byty, ve kterém bydleli důstojníci.

procházka    procházka    procházka

 

    Ještě se rozhlédnout na východ (doleva) a na západ (doprava) a můžu odjet domů zpracovat právě získané materiály pro Vás.

procházka    procházka

 

    Děkuji za Váš doprovod a doufám že se procházka podél průčelí akademie líbila. Jen pro úplnost, ušli jste asi 1,5 km.

 

 

  Zpět