Další významné objekty

 

  Park 1930 a 1937

    park    park    park

    "Mezi dvěma hranolovými sloupy byl nahoře obloukový drátěný most. Vše bujně porostlé popínavými růžemi. Park měl také dva větší zimní skleníky k přezimování tropické a subtropické vegetace (palmy, banánovníky) a dokonce vlastní pár pávů, jejichž skřehotání se často ozývalo vůkol."

 

"... vrchního zahradníka VA, občanského zaměstnance pane Premuse, kterého jsem velmi dobře znal. Jako kluci jsme od něho občas dostali čerstvě utrženou kedlubnu či mrkev k zakousnutí. Na konci šk. roku jsem si k němu chodíval pro kytici pro svou učitelku. Vedl mě vždy do parku k bazénku s vodotryskem a velikým rondelem stromkových růží všemožného výběru. Zodpovídal  m.j. také za chov domácích pávů parku akademie, rozsáhlou výzdobu průčelí budov a péči o skleníky s cizokrajnou vegetací a jarní výsadbu  okrasných záhonů. Byl to skutečný zahradnický machr. ..."

park    park    kuželník

 

kuželník u zrcadláku

(Fotoarchív VÚA)

 

kuželník

kuželník

kuželník    altánek

                                        kuželník              altánek (levá část snímku)

oboje již neexistuje

 

park 2008 a 2010

  park    park    park    park

 

park    park    park

 

park    park

 

Podzim 2010

"... odpovídám na Tvou podzimní procházku parkem a moc děkuji, že jsi mne vzal sebou. Podzimní příroda tohoto období hýří barvami a je krásná, ale psychicky pro někoho současně smutná, protože připomíná stáří. Jaro mělo na mě vždy účinek dvojí, estetický i psychický. Park bývalé VA je stále krásný, ale dost odlišný od toho předválečného, na kterém se projevovala neustálá péče. Dnes je prořídlý, jako má někdejší kštice na hlavě. Když jsem se teď v Hranicích  podíval na někdejší tzv. důstojnický park (č.11), nemohl jsem si nevšimnout zbytku někdejšího bazénku, kdysi s vodotryskem, růžemi a záhony okolo, hledal dřevěný altán a oplocený tenisový kurt za akademickou jídelnou, na jehož místě dnes stojí jakási přistavěná budova (budova č.18 PZZ Hranice - poznámka redaktora). Park byl oplocen a obehnán neprůhledným živým plotem, který  skýtal pocit dokonalého soukromí. Stejné torzo bazénku s rondelem růží je dodnes patrné i v severní části  parku velkého. Za zelinářskou zahradou byl navíc dost velký tzv. park rotmistrovský, po němž dnes již není ani památky. Kromě mnoha druhů stromů s převahou kaštanů bylo v  parcích i několik kaštanů jedlých. V parcích rostlo mnoho hub, nejvíce tzv. modráků (domnívám se že tzv. hřibů Kovářů) Šéflékař je sbíral přímo pod okny svého bytu v ošetřovně. Veverky a divocí králíci se vesele proháněli stromovím a bujným okrasným houštím. Mnoho pískem sypaných chodníků a laviček byly parkovou samozřejmostí. ..."

 

park    park    park

 

park    park

 

park    park    park

 

park    park    park

 

17. února 2012

park    park

 

 

Zpět