Vratislav PECH (1874 - 1964)

 

generál Pech    Absolvoval Infanterie-Kadetten-Schule v Praze a v srpnu 1894 se stal velitelem čety, později praporním pobočníkem a velitelem roty Infanterie-Regiment Nr. 49, v září 1906 se stal profesorem a pobočníkem velitele Infanterie-Kadetten-Schule v Innsbrucku. Po vypuknutí první světové války se stal velitelem roty Infanterie-Regiment Nr. 49 na ruské frontě, kde byl ještě v srpnu 1914 těžce raněn, po vyléčení byl jmenován profesorem Infanterie-Kadetten-Schule v Praze a od září 1916 do ledna 1917 krátce působil ve štábu 8. Infanterie-Division na italské frontě ; dosáhl hodnosti majora pěchoty. V listopadu 1918 vstoupil do československé branné moci, působil ve štábu Zemského vojenského velitelství v Čechách, v lednu 1919 se stal přednostou skupiny Vojenského odboru B Ministerstva národní obrany a v srpnu 1919 referentem Vojenského oddělení presidia Ministerstva národní obrany. V červnu 1923 převzal funkci velitele Vojenské akademie, v lednu 1925 obdržel generálskou hodnost a od září 1927 zastával funkci velitele 11.pěší brigády. V červnu 1928 byl jmenován velitelem 8. pěší brigády, přičemž od června 1929 do dubna 1930 dočasně zastával funkci přednosty Presidia Ministerstva národní obrany, poté se vrátil do funkce velitele brigády a v lednu 1933 byl penzionován.

 

generál Pech

 

 

Zpět