Vojenská plovárna

    Řeka Bečva. Je přírodní dominantou města. Kromě okolních rybníků a zatopených lomů byla jedinou možností letního osvěžení. Ani při výstavbě c.k. výchovných ústavů se na to nezapomnělo. Byla tam vybudována vojenská plovárna, která fungovala i za existence vojenské akademie.

plovárna

(SOkA Přerov)

plovárna    plovárna    plovárna

 

plovárna    plovárna    plovárna

Z dopisu Jaromíra Zahálky Zdeňkovi Pospěchovi:

" ... praporčíka Antonína Aujeského jsem dobře znal a byl s ním každé letní období téměř v neustálém kontaktu. Mezi lety 1933 - 39 byl správcem a plavčíkem hranické posádkové plovárny nad jezem Bečvy. ... "

" ... Na přiloženém fotu z r. 1934 má právě na výcvikové "udici" zavěšené šestileté bečvanské sumče, kterým jsem byl osobně já. ... "

plovárna

Dnešní podoba bývalé vojenské plovárny známá jako loděnice.

plovárna    plovárna

 

Vyhláška Rady města Hranic o povolení koupání na řece Bečvě z 31.května 1916.

plovárny

(SOkA Přerov)