Zajímavosti, dokumenty, statistiky a další údaje

 

SEZNAM ABSOLVENTŮ AKADEMIE OD ROKU 1930 DO ROKU 1950

 

1930

1930

 

1931

1931    1931

 

1932

1932    1932

 

  1933

1933    1933    1933

 

1934

1934    1934    1934

 

1935

1935    1935    1935

 

1936

1936    1936    1936    1936

 

  1937 - 1. vyřazení

1937    1937    1937    1937

1937 - 2. vyřazení

1937    1937    1937    1937

1937    1937

 

1938

1938    1938    1938    1938    1938

1938    1938    1938    1938

 

počty poručíků 1935-1938

 

O ORGANIZACI, VÝCHOVĚ A VÝCVIKU V LÉTECH 1920 - 1938

 

1946

1946    1946    1946    1946    1946

 

1947

1947    1947    1947

1947    1947    1947

 

1948

1948    1948    1948    1948    1948

 

1949

1949    1949    1949    1949    1949

 

1950

1950    1950    1950    1950    1950

1950    1950    1950    1950

1950    1950    1950    1950

 

 

Seznamy poskytl Jaromír Zahálka a dodává:

"... V seznamech je obsažen osud tisíců příslušníků čs. důstojnického sboru před i po válce. Většinou jsou absolventi řazeni podle dosaženého prospěchu. Až v poslední roce 1950 byl tento způsob změněn v seznam abecední. ..."

 

"... Zajímavým tématem studia na VA byl koeficientový systém hodnocení a sestavení prospěchového pořadí v uveřejněných seznamech. Po r. 1945 se tzv. osobní a vojenská hodnota posuzovala striktně v intencích Košického vládního programu, kterým byla spolehlivě započata "lidová" demokratizace čs. armády a poválečného politického vývoje vůbec. Vše v duchu zlověstného hesla "SSSR náš vzor". ..."

 

"... Změna sovětským vzorem diktované doktríny se nejvýrazněji projevila v absolventském ročníku 1949. Poúnorovým třídním sítem korigovaný, činil počet vyřazených  poručíků  pouhých 447 jedinců. Rozlišení jejich politické zralosti však bylo tentokrát provedeno dosud nepoužitým klíčem dalšího působení v armádě. Pod zkratkou ÚDA (Ústřední dům armády Praha ) se skrýval nábor budoucích politruků čs. armády, kteří měli být novým garantem správného působení na vojenského ducha nové, prosovětské branné moci. V hlavním městě byly narychlo budovány základy budoucí Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda, zatím sice na poli neoraném, ale personálně bohatě nejspolehlivějšími uvědomělými kádry vybaveném. ..."

 

Poúnorové přeměny vojenského školství a neléčená společenská traumata politických zvratů.

(Jaromír Zahálka)

 

 

Zpět