Album z roku 1933 - 1934

    Fotografie jsou z alba akademika Karla Wlodka, který byl v roce 1934 vyřazen z vojenské akademie jako poručík pěchoty. Album mi poskytnul pan Jan Havlík. Jsou v něm zachycené dobové fotografie z akademie, města ale i ze soukromého života, zvláště pak ze Staré střelnice.

 

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

východní budova

východní budova

prostřední budova

album K.Wlodka    album K.Wlodka

akademie

album K.Wlodka    album K.Wlodka

prapor akademie

    album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

nádvoří prostřední budovy

dělostřelecká učebna

zbrojírna

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

budova č.10

ošetřovna

divadelní sál

album K.Wlodka    album K.Wlodka

tenisové hřiště

album K.Wlodka    album K.Wlodka

velká krytá jízdárna

album K.Wlodka    album K.Wlodka

umývárna na východní budově

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

chodba budova č.10

chodba východní budovy 1.patro

chodba východní budovy 2.patro

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

tělocvičný sál

                                        šermírna

                                                                    učebna 2.ročníku

rádio-síň

album K.Wlodka    album K.Wlodka

učebna

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

kulometný sál

ložnice 2.ročník

hospodářský dvůr

            album K.Wlodka    album K.Wlodka

jídelna 1. ročníku

jídelna při vyřazení

album K.Wlodka    album K.Wlodka

album K.Wlodka

nádvoří východní budovy a kaple

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

památník

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

park

cesta s pozorovatelnou

album K.Wlodka    album K.Wlodka

zámek

kostel

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

dělostřelecká remíza

vchod do dvora

vstup na nádvoří prostřední budovy

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

Zrcadlový sál

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

splav na Bečvě

ledování

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

kabiny městské plovárny

splav na Bečvě

album K.Wlodka

cvičiště Skalka

 

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

Stará střelnice

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

 

album K.Wlodka

Zámrsky

 

album K.Wlodka

mjr.Šoták, pplk.Klapálek, škpt.Brych,

kpt.Perlička, kpt.Freyburk, kpt.Macoun

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

IV. četa, K.Wlodek 2.ř. 4-tý zleva

kpt.Macoun

Skalka, hlášení podává K.Wlodek

album K.Wlodka    album K.Wlodka

vyřazení 1933

generál Hněvkovský

album K.Wlodka    album K.Wlodka

vyřazení 1933

album K.Wlodka    album K.Wlodka

kpt.Freyburk, kpt.Macoun

kpt.Macoun

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

Václavík, Žeravík, Wlodek

IV. četa-Skalka

čištění kulometů

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

IV. četa

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

střelnice Kocourovec

kulometná střelba

kpt.Perlička

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

oběd a následná polní siesta na střelnici Kocourovec

 

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

kpt.Kočka

kpt.Freyburk

škpt.Douša

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

šéflékař Šmelcer

kpt.Macoun

mjr.Šoták

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

kpt.Buzek

mjr.Šoták

pplk.Klapálek

album K.Wlodka

akademik Widdner

 

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

návštěva T.G. Masaryka v Hranicích 23.6.1924

album K.Wlodka

 

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

akademik K.Wlodek-2.ročník

Wlodkovi

dovolená K.Wlodka

album K.Wlodka    album K.Wlodka    album K.Wlodka

Karel Wlodek ve druhém ročníku

album K.Wlodka

Starý Jičín