Vyřadění absolventů vojenské akademie

    Jaromír ZAHÁLKA zaslal fotografie a další dokumenty, které připomínají nejslavnější období existence Vojenské akademie Hranice. Vyřaďování jejich absolventů bylo vždy velkou společenskou událostí, která dalece přesahovala brány školy.

I. 1922, 13.srpna, účastnili se gen. Krajcza za MNO, plk. Vojta z MNO, gen. Bílý v zastoupení zemského vojenského velitelství Brno, francouzský generál  Mittelhausser.

pozvánka    vstupenka

tablo    3.četa    akademici

 

Pozor

Pozor, 14. 8. 1922, č. 222

 

Hlasy z Pobečví

Hlasy z Pobečví, 18. 8. 1922, č. 20

 

Sborník telegramů odeslaných a přijatých u příležitosti Vyřadění prvních důstojníků vojenské akademie v Hranicích

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 1923, 12.srpna, účastnili se gen. Diviš, gen. Kroutil Rudolf z MNO, plk. FA Le Blévec zástupce NHŠ, gen. Vojta, plk. Nosek, mjr. Kratochvíl, gen. Podhajský -  velitel zemského vojenského velitelství v Brně.

 

Haná    Haná

Haná, 14. 8. 1923, č. 182

 

Důstojnické listy

 Důstojnické listy, 17. 8. 1923, č. 33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. 1924, 15.srpna, účastnili se za školské oddělení MNO gen. Škvor, plk. FA Le Blévec a mjr. Kratochvíl. Za žen. oddělení MNO pplk. Nosek, za děl. oddělení MNO plk. Netík.

 

Důstojnické listy    Důstojnické listy    Důstojnické listy    Důstojnické listy

Důstojnické listy, 29. 8. 1924, č. 35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. 1925, 15.srpna, účastnili se za MNO gen. Podhajský - velitel zemského vojenského velitelství v Brně, plk. FA Le Blévec, plk. Netík, plk. Nosek, plk. Jirásek, mjr. Kratochvíl.

 

Pozor

Pozor, 18. 8. 1925, č. 191

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 1926, 14.srpna , účastnil se za MNO gen. Jan Horák.

1926     1926

archív Jan Valla

1926

 

Hlasy z Pobečví    Hlasy z Pobečví

Hlasy z Pobečví, 20. 8. 1926, č. 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. 1927, 7.srpna, účastnili se za MNO gen. Jan Horák, gen. Vratislav Pech, plk. František Kopeček.

 

1927

archív Tomáš Fidra

 

Lidové noviny    Lidové noviny

Lidové noviny, 8. 8. 1927, č. 397

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 1928, 29.července , účastnili se velitel zemského velitelství gen. Vojcechovský, za MNO plk. gšt. Basel.

1928

archív Jan Valla

 

Lidové noviny

Lidové noviny, 30. 7. 1928, č. 382

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. 1929, 28.července , účastnil se za MNO gen. Vratislav Pech.

Lidové noviny

Lidové noviny, 29. 7. 1929, č. 377

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. 1930, 27.července,  účastnili se za MNO gen. Vojcechovský - velitel zemského vojenského velitelství v Brně a další.

1930

Záhorská kronika,

Oslavy desítiletého trvání vojenské akademie v Hranicích.

XIII, 1930/31, č. l, s. 32

1930

Moravský večerník, 1930, č. 170, str. 3

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. 1931, 26.července, účastnil se náčelník hlavního štábu gen. Syrový.

Haná

Haná, 28. 7. 1931, č. 168

 

http://www.vhu.cz/jmenovani-poruciku-odhaleni-pamatniku-vojenske-akademie-a-vyradeni-poruciku-v-hranicich-1931/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. 1932, 31.července, účastnil se za MNO gen. Lev Prchala.

Lidové noviny

Lidové noviny, 1. 8. 1932, č. 385

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. 1933, 16.července, účastnil se  náčelník generálního štábu gen. Syrový.

1933    1933    1933

1933    1933

 

Haná

Haná, 18. 7. 1933, č. 160

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIII. 1934, 1.července za účasti ministra národní obrany Bohumíra Bradáče a náčelníka hlavního štábu armádního generála Ludvíka Krejčího

1934    1934    1934

1934    1934    1934

(Fotoarchív VÚA)

1934    1934    1934

MNO Bohumír Bradáč,

zleva gen.Kroutil (vel. 8.pěší divize), gen. Krejčí,

gen. Husárek, gen.Hněvkovský a pplk.Klapálek.

  1934    

zleva kráčejí gen.Krejčí a gen.Husárek (1.zástupce N HŠ)

1934

třetí zleva ministr Bradáč, pak gen.Krejčí a první vpravo gen.Husárek

1934

Pozor, 5. července 1934, str. 3

 

Svoboda

Svoboda, 3. 7. 1934, č. 153

 

Velitelé, profesoři a důstojníci Vojenské akademie v Hranicích ve školním roce 1934 – 35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. 1935, 1.července za účasti náčelníka hlavního štábu armádního generála Ludvíka Krejčího a čs. rozhlasu Ostrava

generál Klecanda    1935    1935

" ... generál Klecanda, tehdy velitel  8. pěší divize

v Hranicích"

" ...v popředí dragouni,

za nimi letci,

v pozadí děl. remíza"

"... mezi  leteckými poručíky pozdější generál F. Fajtl,

vzadu vidět dřevěný poschoďový domek rotmistru vedle brány do zbrojnice"

raport    raport    gen.Krejčí

"... generál Klecanda a Zahálka při raportu náčelníkovi hlavního štábu generálu Krejčímu"

1935    1.ročník

1935    1935    1935    reportér čs.rozhlasu

    "... vyřazení 1935 bylo přímým přenosem vysíláno čs. rozhlasem Ostrava - otec z kovových desek předčítal jména absolventů VA, kteří zahynuli při výkonu služby (většinou letců)"

1935    pěchota

1935    přísaha    premianti

 

1935    1935

 

Důstojnické listy

Důstojnické listy, 11. 7. 1935, č. 28

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV. 1936, 1.srpna za účasti generálního inspektora branné moci armádního generála Jana Syrového .

gen.Syrový

(Fotoarchív VÚA)

premianti    gen.Syrový    hosté    gen.Syrový a Luža

                    (Fotoarchív VÚA)

gymnasté    šermíři

                                                                    "...v pozadí je vidět

                                                                    dřevěná dělostřelecká remíza

                                                                    a zděný domek s byty rotmistrů"

tablo pěšáků

Tablo pěšáků

tablo pěšáků

Paní Dita Homolková našla a zaslala tablo s jejím dědečkem.

Karel Nehasil - 2. řada, 4. zprava.

 

Důstojnické listy    Důstojnické listy

Důstojnické listy, 6. 8. 1936, č. 32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. 1937, 1.srpna , účastnil se za MNO generální inspektor branné moci armádní generál Jan Syrový.

 

Proslov velitele VA při XVI. slavnostním jmenování absolventů akademie 1. srpna 1937.

 

1937    1937    1937

 

1937    1937

 

1937    1937    1937    1937

 

Lidové noviny

Lidové noviny, 2. 8. 1937, č. 382

 

Důstojnické listy

Důstojnické listy

 

Důstojnické listy    Důstojnické listy    Důstojnické listy    Důstojnické listy    Důstojnické listy

Důstojnické listy, 5. 8. 1937, č. 32

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII. 1937, 29.srpna , účastnil se za MNO gen. Hasal Antonín.

1937    1937

    Raport hranické posádky veliteli arm. sboru při příchodu do areálu před východní budovou VA.  Pplk.gšt.Ferdinand Čatloš stojí ve vzorném zákrytu za velitelem 8. pěší mírové divize brig.gen.Jindřichem Jiřím Birulou.

1937    1937    1937    1937

"...v pozadí dřevěná                                    "...předčítání slova

brána do zbrojnice                                       přísahy dle voj.řádu

za akademií, vlevo                                       A-I-I, za levicí velitele

remíza, vpravo strážní                                  VA jeho pobočník

budka a vedle ní sloup                                 škpt.Rudolf Řípa"

v rohu hřbitovní zdi"

1937    1937    1937

1937    1937    premianti 1937    premianti 1937

                               "...první řada generálové                        "...druhy zbraní zleva:

                                zleva: Hasal (vel. as Olomouc),             pěchota, dělostřelectvo,

                                Birula (vel. 8. pěší divize Hranice),         jezdectvo, letectvo,

                                Ingr (vel. as Brno), vpravo                     ženijní vojsko, telegrafní

                                pod podiem 1. náměstek                     vojsko (spojaři)"

                                starosty Hranic Konečný"

                               

1937    1937    1937

                       "... generál Hasal "     "...por.Dvořák"

1937

"...prvních 12 telegrafistů,

v pozadí dělostřelecká remíza..."

1937    1937    1937

ženista a telegrafista

zleva pěchota, dělostřelectvo a jezdectvo

ženista a telegrafista

1937    1937

nástup na defilé nových poručíků před velitelskou tribunou

1937    1937

Proslov velitele VA při XVII. vyřazení absolventů akademie 29. srpna 1937.

 

1937

archív Martin Lušovjan

 

Důstojnické listy

Důstojnické listy, 26. 8. 1937, č. 35

 

Svoboda    Svoboda

Svoboda, 31 .8. 1937, č. 204

 

Naše vojsko

Naše vojsko, 15. 8. 1937

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. 1938, 14.srpna za účasti ministra národní obrany Františka Machníka a náčelníka hlavního štábu armádního generála Ludvíka Krejčího.

pozvánka    pozvánka    pozvánka

pozvánka    pozvánka    dragoun

    "Sportovní slavnost předchozího dne jmenování byla tehdy velkolepá a velmi na občanstvo působivá. Pěchota předváděla na cvičišti VA útok na nepřátelskou pevnůstku, letci v minimální výšce nálet trojčlenného stíhacího roje na plochu cvičiště s kulometnou střelbou, dělostřelci hipomobilní zaujímání palebného postavení, jezdci překážkové skoky (viz hořící překážka na fotce), ženisté efektní stavbu pontonového mostu s přivezeným plavidlem a stavebním materiálem, telegrafisté stavbu telefonního vedení a radiového stanoviště (ještě s ručním napájecím dynamopohonem). Letci byli tehdy na průlet naváděni pouze optickou signalizací z nejvyššího místa střechy střední budovy VA. Pro zvídavého kluka to vše bylo skutečnou a nezapomenutelnou pastvou pro jeho oči. Vojenská akademie byla se všemi svými důstojníky, rotmistry, profesory, instruktory, technickým personálem i civilními zaměstnanci dokonale sehraným, obětavým a plně funkčním strojem. Kvalita naší předválečné, v době mobilizace více než milionové armády, byla na vysoké úrovni."

  1938    1938   1938

                                                                               "... generál Ludvík Krejčí,

                                                                               náčelník hlavního štábu"

1938    1938

1938    1938    1938

"zprava: plk.jezdectva X - pobočník ministra,

pobočník velitele VA škpt. Řípa,

M NO Fr. Machník ,

vel. VA, gen X,

NHŠ arm. gen. Ludvík Krejčí"

1938    1938    1938

(Fotoarchív VÚA)

1938    1938    1938

"vedle gen. Krejčího voj. přidělenec  "za Machníkem ZV VA

  u MNO gen.Louis Faucher"            plk.gšt. Regentík"

1938    1938    1938

                                                "...zleva gen. X,

                                                senátor X, Machník,

                                                gen.Krejčí a L.Faucher"

1938    1938    1938

                                                "... zprava gen.Luža,              dělostřelci

                                                gen.Zmek (jediný

                                                generál čs. armády

                                                s povoleným plnovousem),

                                                gen.int.Spěváček (oběť

                                                nacistů), gen.Hasal,

                                                gen.Faucher, gen.Krejčí,

                                                ministr Machník, senátor ..."

 

Proslov velitele VA k vyřazeným poručíkům dne 14. srpna 1938.

Krátká videa ze slavnostního vyřazení nových poručíků:

- 1.část

- 2.část

- 3.část

 

Naše vojsko

Naše vojsko, 1. 9. 1938, č. 23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "Slavnostní zahájení vyučování v poválečné VA Hranice bylo v neděli  21. října 1945. Vdově po gen. Zahálkovi byl ministrem obrany ČSR předán Válečný kříž 1939 za účast a smrt manžela v protinacistickém odboji."

Rudé právo

Rudé právo, 23. 10. 1945, č. 141

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIX. 1946, 29.srpna za účasti ministra vnitra Václava Noska

1946    1946    1946    1946

 

1946    1946

 

1946

zaslal Vlastimil Sigmund

1946

zaslal Vlastimil Sigmund

 

1946    1946

Záhorská kronika,

Naše hranická vojenská akademie opět v práci.

XXIV, 1946/47, č. 3-4, s. 33-34.

A report 2006

A report 2006

 

1946

 

1946

zaslal Pavel Hamr

1946

z Kanady zaslal Paul Miklis

 

Rudé právo

Rudé právo, 30. 8. 1946, č. 200

 

Naše vojsko

Naše vojsko, 29. 8. 1946

 

Filmový spot ze slavnostního vyřazení od KRÁTKÉHO FILMU PRAHA a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XX. 1947, 17.srpna za účasti ministra národní obrany armádního generála Ludvíka Svobody

1947    1947    1947

 

1947

zleva generálové Klapálek, Hasal, ministr vnitra Nosek, X, R. Slánský

 

1947

 

Ke známým osobnostem, které byly toho roku vyřazeny, patří i olympijský vítěz Emil Zátopek.

 

tablo 1947

  Tablo absolventů akademie 1945-1947 zaslal Boris Šárka

 

Rudé právo

Rudé právo, 19. 8. 1947, č. 192

 

Naše vojsko

Naše vojsko, 17. 8. 1947

 

Krátké video ze slavnostního vyřazení nových poručíků

Filmový spot ze slavnostního vyřazení od KRÁTKÉHO FILMU PRAHA a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXI. 1948, 1.srpna za účasti ministra národní obrany armádního generála Ludvíka Svobody

1948    1948    1948

 

1948

(Fotoarchív VÚA)

 

1948

 

1948    1948    1948    1948

od Ing. Lucie Šatánkové

1948    1948

 

1948

od Martina Lušovjana

 

1948    1948

 

Rudé právo

Rudé právo, 3. 8. 1948, č.179

 

Naše vojsko

Naše vojsko, 5. 8. 1948

 

Filmový spot ze slavnostního vyřazení od KRÁTKÉHO FILMU PRAHA a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXII. 1949, 17.července za účasti ministra národní obrany armádního generála Ludvíka Svobody

1949    1949    1949

 

1949

od Martina Lušovjana

 

Rudé právo

Rudé právo, 19. 7. 1949, č. 167

 

Naše vojsko

Naše vojsko, 22. 7. 1949

 

Filmový spot ze slavnostního vyřazení od KRÁTKÉHO FILMU PRAHA a.s.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII. 1950, 16.července za účasti ministra národní obrany generála Alexeje Čepičky

1950    1950    1950

 

1950    1950

zaslal Petr Mika

1950    1950

 

  1950

 

1950    1950    1950    1950

KF Praha a.s.

1950

od Martina Lušovjana

 

Naše vojsko    Naše vojsko    Naše vojsko

Naše vojsko, 21. 7. 1950, č. 29

 

Obrana lidu    Obrana lidu

Obrana lidu, 18. 7. 1950, č. 166

 

      "Právě v těchto dnech (květen 2010 - poznámka redaktora)  jsem při schůzce  v klubu voj. důchodců mluvil s jedním z absolventů VA v roce 1950. Ve školním roce 49/50 už nebyla výuka plně centralizována do Hranic. Dotyčný byl v roce 1949 ještě jako pěšák v Hraních, v roce 1950 již v Lipníku. Sám se pamatuji, že jsem, ještě jako druhoročák, chodil k tankové četě prvoročáků cvičně přednášet základy topografie. V roce 1950 se již oba ročníky pěšáků školily v Lipníku a  ostatní zbraně mimo Hranice.  V Hranicích zůstali pouze dělostřelci až do zrušení VA na podzim téhož roku (vznik učilišť pro tzv. střední důstojnické kádry). Patřil jsem tudíž do posledního normálního běhu centralizované existence VA v Hranicích a jakoby symbolicky "uzavřel tátovo dílo", kterým vrcholila - již in memoriam -  školská  demokraticky a smysluplně uplatňovaná vojenská výcviková doktrína. Byla to současně labutí píseň demokratické republiky a její předčepičkovské armády. Dost citlivě a bolestně jsem vnímal tyto pro budoucnost negativní změny."

(Jaromír Zahálka)


Přehledy o vyřaděných absolventech do roku 1950

přehled    přehled    přehled    přehled

 

Jmenné seznamy vyřaděných do roku 1930, absolventů do roku 1950 a další údaje najdete v sekci DOKUMENTY.